Přihlášení / Registrace
Rubriky

Počítače

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za čtvrté čtvrtletí roku 2020 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Proč neodkládat inovaci svého ERP systému?

Řada společností provozuje své původní ERP systémy po desítky let. V roce 2020 ale vyvstalo více než kdy dříve téma schopnosti firemních ERP systémů se flexibilně přizpůsobit změnám procesů. Zastaralý ERP systém, který se nedovede přizpůsobit moderním byznys modelům a procesům, limituje schopnost firmy adaptovat se a brzdí její celkový podnikatelský rozvoj. Ve chvíli, kdy se stále více společností naplno zapojuje do procesu digitalizace, se stává propracovaná a důkladně promyšlená strategie digitální transformace nezbytnou.

Napříč sektory se dnes společnosti musí více zaměřovat na vynikající user experience (UX) v každém momentě interakce. Multikanálová distribuce se stává nutností i pro obory, které nad touto možností dříve neuvažovali. Klienti navíc očekávají personalizovaný přístup a okamžitou odezvu napříč komunikačními kanály. Také zaměstnanci vyžadují kvalitní UX i pro interní procesy. Pracovníci očekávají, že firemní nástroje používané pro jejich práci budou fungovat stejně hladce, jako když ve svém volnu například nakupují nebo komunikují on-line.

Jaké jsou trendy v oblasti ERP systémů?

Trendem v ERP systémech je v současné době přechod do cloudu. V Česku poptávka po ERP systémech v cloudu stoupá, ale rozhodně nižším tempem než jinde ve světě. Cloudový trend lze pozorovat zejména v sektoru malých a středních podniků, kde nasazení cloudového ERP probíhá relativně rychle bez nutnosti vytvoření IT infrastruktury a bez nutnosti využití interních IT pracovníků.

Celopodnikový systém složený z různých aplikací potřebuje efektivní jednotné datové a automatizační platformy pro podporu byznys procesů, s možností jednoduché integrace a s existencí nástrojů pro rychlý a nenákladný vývoj specializovaných aplikací. K tomu právě přispívá cloud, který poskytuje robustní architekturu spolu s integračními nástroji. Zároveň cloud otevírá prostor a poskytuje přirozené prostředí nástrojům umělé inteligence. Do základního systému je možno jednoduše připojit prověřená ISV řešení nebo také vytvářet další customizace a specifické úpravy. Existují i nástroje, které umožňují rychlé vytvoření aplikací mimo ERP systém. Tyto nástroje může používat takový uživatel, který umí používat základní kancelářský software, má dobrou znalost procesu při základním chápání struktury dat. Existují i nástroje pro automatizaci procesů, které umožňují nahradit velkou část customizací bez nutnosti zásahu do vlastního systému při plném zachování komfortu a zvýšení produktivity uživatelů.

K dalším trendům patří zvyšování chytrosti nástrojů a pokročilá analytika, mobilní aplikace, zpracování dat v reálném čase, větší zaměření na digitální komunikační kanály, uživatelskou přívětivost a o napojení na okolní aplikace a zařízení.

Co zvážit při výběru CRM systému?

Customer relationship management má za úkol pomoci firemnímu byznysu lépe organizovat a především přistupovat k zákazníkům a datech o nich. CRM systém shromažďuje a analyzuje data o chování, potřebách, přáních, nákupu, o cestě klienta ke službě či produktu. Operuje také s životní dráhou produktu, například s případným servisem, a počítá nejen s reálnými, ale i potenciálními zákazníky. Tato data pak systém v pochopitelné formě specifického rozhraní předává těm, kteří z něj mohou těžit při dalším rozhodování, tedy marketingu, obchodnímu oddělení a službám.

Při výběru CRM systému je třeba zvážit vždy celkové náklady a volit podle toho, co firma skutečně potřebuje. Firma musí dát pozor na skryté náklady a je dobré pamatovat na to, že výhody implementace nového CRM systému se mohou projevit až časem. Vždy by se měl požadovat software s co nejjednodušší integrací do stávající infrastruktury. CRM systém by měl importovat data z různých zdrojů a platforem třetích stran automaticky. Systém by měl mít i jednoduché rozhraní. Pokud zaměstnanci nejsou schopni systém efektivně používat, bude k ničemu. Systém by měl také držet krok s růstem firmy. CRM řešení jsou na českém trhu desítky, na globálním trhu stovky. Každý CRM systém je něčím specifický, má své silné i slabé stránky, proto je dobré využít u poskytovatelů softwaru možnost vyzkoušet dané CRM řešení.

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Co je to e-learning a jak jej efektivně využít

Většina lidí, kteří někdy ve svém pracovním životě využili e-learning, popisuje toto formu vzdělávání jako efektivní a pohodlný způsob učení se novým věcem. V dnešním neustále „připojeném“ světě nabízí e-learning studentům i organizacím mnoho výhod. Víte ale přesně, co to vlastně e-learning je?
V posledních deseti letech nabil e-learning velké popularity. Pro zaměstnavatele nabízí cenově dostupný a efektivní způsob školení zaměstnanců. Zaměstnancům na oplátku přináší výhody získávání odborných znalostí a dovedností efektivně v době, kdy je to pro ně nejpříjemnější.Společnosti e-learning využívají rovněž k proškolování svých obchodních partnerů a zákazníků. Cílem je zintenzivnit mírů vzájemné spolupráci a tím zvýšit firemní příjmy. Poptávka po e-learningových řešeních nevykazuje žádné známky poklesu, právě naopak.

Co je e-learning?

 

E-learning neboli elektronické či online vzdělávání je forma učení a školení prostřednictvím digitálních zdrojů. Vzdělávání je poskytováno na počítačích, tabletech či mobilních telefonech, které jsou připojeny k internetu. To usnadňuje uživatelům učení, mohou se vzdělávat kdykoliv a kdekoliv a bez omezení.

 

Historie e-learningu

 

Abychom lépe porozuměli tomu, jak e-learning může pomoci každé organizaci, je užitečné podívat se do jeho minulosti.

Poprvé označení e-learning použil americký odborník na vzdělávání Elliot Masie, stalo se tak roku 1999. Od té doby ušel e-learning dlouhou cestu rozvoje. Jaké faktory napomohly jeho velkému rozkvětu?

 

Internet

 

Před vzestupem internetu se mnozí spoléhali na tištěné manuály, CD-ROMy a další statické metody učení a školení. Rozvoj internetu umožnil organizacím opustit tyto do značné míry omezené formy a využít pružnosti online zdrojů informací.

 

Rozvoj multimédií

 

Větší oblíbenosti e-learningu nahrál také fakt, že online zdroje umožňují efektivně využívat a integrovat prvky jako jsou obrázky, videa, audio záznamy a grafiku. Tyto multimediální prvky jsou spolehlivým způsobem, jak udržet účastníky školení zaujaté probíranou látkou.

 

Dostupnost digitálních zařízení

 

Je pochopitelné, že popularita e-learningu stoupala ruku v ruce s cenovou dostupností digitálních zařízení jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony.

 

Rozvoj LMS systémů

 

LMS (Learning Management Systém) je systém pro řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky. Aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. Neznámějším zástupcem systému LMS je Moodle.

V průběhu času se LMS systémy stávaly sofistikovanějšími, přecházely od lokálně nainstalovaných ke cloudovým systémům a organizace je začali čím dál častěji využívat k provádějí mnoha forem školení.

 

Způsoby využití e-learningu v organizacích

Lidé, studenti a společnosti využívají e-learning z různých důvodů. Ať už jde o rozvoj nových dovedností, učení se na dálku nebo sledování přednášek on-line, možnosti e-learningu jsou nepřeberné. V následujících řádcích vám představíme nejčastější oblasti, ve kterých e-learning využívají zaměstnavatelé.

 

Odborná školení zaměstnanců

Každý správný zaměstnavatel dbá o to, aby jeho zaměstnanci měli přístup k nejnovějším informacím, trendům a novinkám z oboru. E-learning nabízí možnost odborných školení zaměstnanců bez nutnosti vysílání kolegů na specializovaná školení konaná často ve vzdálených městech.

E-learning podporuje účinněji profesní rozvoj pracovníků i celých kolektivů. Správný systém E-learningu nabízí také možnost zkoušek a automatického vyhodnocování výsledků včetně zasílání zpětné vazby každému účastníkovi školení. Zaměstnanci tak mají díky e-learningu možnost kontinuálně zvyšovat svůj pracovní výkon.

Povinná školení

Každé personální oddělení se musí potýkat s organizací pravidelných zákonem stanovených školení. Ať už se jedná o školení řidičů, bezpečnosti práce, zdravotní školení či znalosti vnitřních předpisů, vše je možné řešit formou e-learningu. Zaměstnanci mají možnost během své pracovní doby vyplnit on-line test, který je automaticky vyhodnocen. Zaměstnanec tak neztrácí čas, který může věnovat svým pracovním činnostem a oddělení HR odpadá péče o organizaci školení a vyhodnocování testů.

Školení zákazníků a obchodních partnerů

Myšlenka školení zákazníků nebo obchodních partnerů se na první pohled může jevit podivně. Opak je však pravdou. Pokud společnost provozuje software, pomocí kterého si může zákazník objednávat nové zboží, případně komunikovat s vaší společností, je e-learning vhodným nástrojem, jak zákazníka efektivně naučit, jak software funguje, co umí a jaké novinky nabízí.

E-learning je vhodný i pro společnosti, které nabízejí sofistikované produkty složité na instalaci nebo ovládání či speciální služby. I v těchto případech e-learning pomáhá v porozumění výrobku či službě.

 

Výhody využívání e-learningu

Výhody e-learningu pro organizaci byly nastíněny už v předchozí části článku. Nyní je shrneme. Proč se každé společnosti vyplatí přejít u vzdělávání na elektronickou formu? Zde jsou hlavní argumenty.

 

Nákladově efektivní řešení

Nákladová efektivita je nejvýznamnější a vedením společností nejvíce vítaná výhoda. Organizace tradičních vzdělávacích kurzů a tréningů může být drahá a časově náročná. E-learning odstraňuje potřebu tištění školicích materiálů a placení instruktorů. Nové kurzy stačí na e-learningový portál nahrát, pozvat účastníky a vše ostatní zajistí systém samotný.

Úspora času

Čas je vzácná komodita, zejména v pracovním prostředí, tak proč je neušetřit tolik, kolik jen můžete. Pomocí využití nástrojů e-learningu můžete automatizovat pravidelná zákonem stanovená školení, poskytnout zaměstnancům odborná tréningy bez nutnosti tisku materiálů či organizace fyzického školení na místě. Aktualizace školicích materiálů můžete provést rovněž on-line. Systém vás také automaticky upozorní na nutnost realizace dalších povinných kurzů. Všechny tyto nástroje spoří čas jak zaměstnancům, tak pracovníkům HR oddělení.

Zvýšení výkonu a produktivity

E-learning umožňuje studentům rychleji a snadněji absolvovat školení v termínu, kdy je to pro něj nejvhodnější, což vede ke zlepšení jeho pracovního výkonu a vyšší produktivitě. Žáci na e-learningovém vzdělávání oceňují jeho jednoduché používání a flexibilitu při učení. E-learning se přizpůsobí jejich vlastnímu tempu, učení se navíc mohou věnovat v prostředí, které si sami zvolí.

 

Jak zajistit e-learning pro vaši organizaci?

Implementace e-learningového řešení do vaší organizace je jednoduchá a snadno proveditelná. Ať už se rozhodnete využívat e-learning pro povinná školení zaměstnanců, získávání a rozšiřování odborných znalostí nebo máte zájem o školení zákazníků, můžete si vybrat z celé řady softwarových řešení.

My vám nabízíme personální software Pinya HR, který kromě e-learningových kurzů umí automatizovat celou HR agendu personálního oddělení a propojit tak všechny personální procesy, které ve vyšší organizaci probíhají.

 

Požádat o vstup do dema Pinya HR: www.pinyahr.cz

Aktualizace iPhone a novinky tohoto roku

I když je základna uživatelů telefonů iPhone největší, tento postup se týká i majitelů multimediálních přehrávačů iPod touch a potažmo i těch, kteří vlastní tablet iPad. Na něho se však instaluje nadstavba systému iOS v podobě iPadOS. Standardně můžete aktualizovat dvěma způsoby – bezdrátově anebo za pomoci počítače. Obě varianty mají své pro a proti. Více tuto tematiku rozebírá článek Jak aktualizovat iOS iPhone.
Jedná se o webovou stránku servisu zaměřeného na opravu Apple zařízení, který nabízí svým zákazníkům a čtenářům i rady, jak si pomoct sami a tím třeba i ušetřit.

Bazar pc komponentů a další výpočetní techniky pro každého

Seznamte se s firmou Rservis.com s.r.o, která podniká v oblasti prodeje výpočetní techniky, moderních komunikací a servisu výpočetní a kancelářské techniky. Tato firma působí regionálně v Červeném Kostelci a jeho okolí již dlouhá léta. Její vznik se datuje do roku 1997. Určitě tedy uznáte, že se jedná o firmu stabilní, která si své zákazníky a obchodní partnery získává především svým korektním jednáním. Vedle možnosti nákupu bazar pc komponentů, bazar mobilních telefonů, bazar herních konzolí, bazar elektroniky, bazar pc doplňků, bazar GPS a dalšího sortimentu (jednak v kamenné prodejně v Horních Rybníkách a také prostřednictvím internetu) nabízí firma také servis výpočetní techniky a výkup přebytečné výpočetní a kancelářské techniky od firem, skončené leasingy, likvidace a konkurzy, přebytky a nepovedené zakázky, zbytky po přestavbě počítačů a podobně.

Holící strojek z veletrhů a výstav

Pokud teprve zařizujete svou domácnost nebo nebo potřebujete obnovit některé ze svých spotřebičů, určitě si nezapomeňte prohlédnout kategorii bazar malých spotřebičů a bazar velkých spotřebičů. Můžete získat spotřebiče v dobré kvalitě a od prověřených výrobců, a přitom za velmi sympatické ceny. Tak například takový holící strojek. Vyměňte ten starý opotřebovaný za produkt pocházející z veletrhů a výstav. Při předvádění mohl být lehce použit, proto je prodáván jako použitý, ale je vlastně úplně nový a v perfektním stavu. Zboží obdržíte kompletní v originálním obalu.

Vybere si každý

Dosluhuje vám vaše stará televize? Nejedná se o žádnou tragédii! Využijte bohaté nabídky firmy Rservis.com s.r.o a kupte si novou v bazaru. V bazaru televizí jich najdete opravdu spoustu. Stejně tak si můžete pořídit nové bazar audio a vybrat si ze spousty bazar pc náhradních dílů.

Stahování filmů v torrentech je jednoduché

ste milovníci filmů? Rádi sledujete ty starší, i nejnovější novinky? Potom pro vás portál Stahuj-filmy.cz může být ideálním pomocníkem. Klade si za cíl přinášet vám informace o nejnovějších filmech, které si můžete prostřednictvím stahování filmů v torrentech jednoduše stáhnout i vy. Abyste filmy na torrentech mohli sledovat, potřebujete si nainstalovat klienta pro stahování torrentů. Pokud zvolíte jako klienta pro stahování torentových souborů µTorrent, který je zdarma a nemá žádné nároky na výkon vašeho počítače, upíšete se jednoduchosti a stabilitě. Co více si přát?

Pobavte se u komedií torrenty

Abyste filmy torrenty mohli v klidu stahovat a sledovat, projděte si návod na stahování souborů přes torrenty, který pro vás na svých stránkách portál Stahuj-filmy.cz připravil. Je to jednoduché, stačí postupovat podle jednotlivých bodů. Pak už můžete sledovat například komedie torrenty- například Vincentův svět (2015), Život je život (2015), Divoká dvojka (2015) a další. Pokud dáváte přednost torrent filmům romantickým, určitě se rádi podíváte na Královu zahradnici (2014) či Pearl Harbor / Pearl Harbor (2001).

Nenechte si ujít válečné a sci-fi filmy na torentech

Lákají vás válečné filmy na torrentech? Je pro vás připravena Válečná banda (2015), Kód enigmy (2014) nebo třeba Město 44 (2014). Zůstaň se mnou (2014), Město 44 (2014), Bez záznamu (2012) či Dítě číslo 44 (2015) – to jsou drama torrenty, které netrpělivě čekají na vaše stažení. Kdo by neměl rád sci-fi! Scifi na torrentech vás zavede do Jurského parku /Jurský svět (2015)/, k šílenému Maxovi /Šílený Max: Zběsilá cesta (2015)/ nebo třeba k podvodníku Scotuu Langovi /Ant-Man (2015)/. Nemáte ještě registraci na TreZzoR trackery? Zaregistrujte se, ať můžete co nejdříve zasednout ke svému oblíbenému filmu.

Jistý servis mobilních telefonů, servis elektroniky, servis PC, servis notebooků a servis počítačů seženete u Bels

Nenahraditelnou práci pro firmy, zaměstnance v rozmanitých profesích i běžné občany znamená hodnověrný servis elektroniky, různé opravy, ale také servis PC, servis notebooků a servis počítačů, zajištěný servis mobilních telefonů, servis TV, správky laptopů. Mnohým z nás se servis elektroniky v životě jednou hodil. Kde si můžete zajistit ideální servis PC, servis notebooků a servis počítačů, kde se správkou nebudou otálet, udělají ji levně a rychle?

Spletitá otázka má snadné zodpovězení. Prvotřídní servis PC, servis notebooků a servis počítačů, servis elektroniky najdete v Bels.cz, jež má mnohaleté zkušenosti s řešením potíží, které rozbité přístroje a jejich majitele provázejí. Společnost Bels.cz se snaží jít se současností a technickým pokrokem. Tak se nemůže stát, že by pracovníkům nešlo opravit zastaralý mobilní telefon, či je trápily nejmodernější kamery a foťáky.

Výtečný servis elektroniky, hodnotný servis PC, servis notebooků a servis počítačů, rovněž také servis mobilních telefonů, nutné objednávky a prodej náhradních dílů na veškerou elektroniku, jako jsou třeba kamery, televizory, mobily, technika, jako jsou tablety, iPOD, iPAD, o to vše se zajímají v Bels.cz. Pokroková diagnostika a náhradní díly od ověřených dodavatelů jsou podklady pro rychlý servis PC, notebooků a servis počítačů. Objednávky k servisu se přivážejí ze všech koutů Česka. Potřebný servis elektroniky jsou zaměstnanci schopni vykonat v domácnostech v okolí Plzně a hlavního města Prahy. Elektronika vyžadující servis může být zaslána poštou na adresu společnosti Bels.cz, anebo můžete telefonicky kontaktovat společnost, či přes formulář na webu. Objednávky se mohou převzít také na kontaktních místech anebo doma u klientů.

Znamenitý účetní systém Pohoda vám změní život

Jste živnostník a musíte si vést účetnictví? Nebo by se vám do práce hodil profesionální účetní software? Pak už jste nejspíš někdy zaregistrovali výtečný účetní systém Pohoda, jenž je přehledný, variabilní a flexibilní. Nabízený účetní systém Pohoda umožní vést si evidenci plateb a příjmů, přizpůsobí se každému na míru.

Předložený účetní systém Pohoda předkládá dvě varianty účetnictví

Profesionální ekonomický systém Pohoda je opravdovou jedničkou na českém trhu, řadí se mezi nejžádanější. Ověřený ekonomický systém Pohoda k vedení daňové evidence anebo účetnictví slouží právnickým i fyzickým osobám. Je pomocníkem podnikatelům s vyššími příjmy a výdaji, ale přináší též výrazné zjednodušení i drobným živnostníkům, již více preferují vedení daňové evidence než využití výdajových paušálů.

Před samotnou instalací účetnictví Pohoda softwaru se tedy dobře rozmyslete, zda je pro vás výhodné vedení daňová evidence nebo vedení účetnictví. Tento ekonomický systém Pohoda poskytuje možnosti pro daňovou evidenci i vedení účetnictví. Program s oběma typy je výhodný například pro účetní společnosti. Pro někoho může být uitečná nadstavba softwaru účetnictví Pohoda pro skladování a fakturace.

Spolehlivý účetní systém Pohoda bude každému pomocnou rukou

Před volbou konkrétního programu účetnictví Pohoda doporučujeme navštívit webové stránky Ucetni-systemy.cz, kde se dozvíte o všech programech více spolehlivých informací. V tabulce jsou přehledně umístěny všechny možnosti systému, a to Mini, Lite, Profi, Standard, Jazz, případně Komplet a Prémium, pak porozumíte tomu, co přesně nabízejí. K ozkoušení slouží základní licence. Přestože nechcete do kvalitního účetnictví Pohoda dát hodně peněz, představte si úsporu času a minimalizaci chyb, což vám účetní systém Pohoda určitě od počátku zaručí.

ITPA.cz – Servis počítačů a notebooků

Servis PC, Notebooku HKiTPartner

  • Zjištění závady, návrh řešení

Zjistíme závadu a navrhneme Vám nejlepší řešení

Odvirujeme počítač a nainstalujeme kvalitní antivirový program

Pokud se Vám rozbil počítač umíme zahránit Vaše důležité data

  • Sestavení počítače na míru

Postavíme Vám počítač přímo namíru Vašim požadavkům

Moderní výroba se neobejde bez cnc technologií a strojů

V moderní výrobě se dnes neobejdeme bez počítačového řízení. CNC stroje, tedy ty řízené počítači, výrobu zefektivní, sníží náklady, zvýší variabilitu a také zaručí co nejvyšší produktivitu. S érou počítačů nahradily tyto stroje dříve používané NC technologie. Ty byly číslicově řízené. Využití cnc technologií je velmi široké. Nejedná se jen o obrábění a vrtání, což asi mnoha lidem vyvstane ihned na mysli. Na tyto stroje narazíme kdekoliv, kde se více různých dílů tvoří pomocí stejné technologie. Jakmile totiž máte cnc, stačí vám pozměnit program a můžete plynule pokračovat další výrobou. Stroje se mohou dělit podle různých kritérií, například podle počtu os. Existují tedy stroje jedno, dvou, tří, čtyř i víceosé.  Důležitý je počet současně řízených os.

CNC stroje přinášejí mnoho možností

Dnes se dají zkombinovat průmysloví roboti a cnc stroje. Dřívější NC stroje byly typické pevným propojením elektronických prvků, a variabilita nebyla možná. Dnešní zařízení, počítačově řízená, umožňují ve spolupráci s roboty téměř neomezené možnosti a vytvářejí zcela přesné díly cnc. Zvládají i složité několikaosé  obrábění a zhotovit se dá skoro všem, na co si vzpomeneme. Přesnost se může pohybovat v nanometrech. CNC technologie umožní výrobu bez zásahu člověka, a daleko efektivnější.

Kvalitní zakázce předchází analýza firem

Předtím, než si někoho vyberete pro výrobu rotačních nebo nerotačních cnc dílů, využijte služeb firmy Tramoz. Jedná se o obchodní společnost, která zajišťuje výrobu pomocí nejnovějších technologií. Provede nejdříve analýzu firem, a doporučí vám ty, které přicházejí v úvahu. Ušetříte tak čas i peníze. Nechte si zhotovit náhradní díly cnc přesně podle potřeb, a nebudete litovat. Jednat se může o sofistikované dílce i jednodušší součástky.

Asus servis Praha s komplexními službami pro všechny značky počítačů

Počítač se dnes najde snad v každé rodině a je i potřebným pracovním nástrojem. Málokdo nemá vlastní notebook nebo stolní PC. Pokud se technika pokazí nebo něco zkrátka nefunguje, jak má, nastává nemilá situace. Většinou je navíc potřeba řešit rychle, jelikož počítač potřebujeme pro svou práci a také kontakt se světem. Asus Servis Praha opraví počítače nejen značky Asus, ale i všech ostatních. Určena je základní hodinová sazba, patřící mezi nejvýhodnější v Praze, a jako bonus máte dopravu zdarma na Praze4. Pokud jste tedy z Prahy nebo okolí a potřebujete opravy PC Praha 4, neváhejte.

Opravy za bezkonkurenční ceny

Servis Notebooků Praha 4 je vysoce kvalitní servis počítačů a jiné výpočetní techniky, za bezkonkurenční ceny. Nemusíte se bát těmto odborníkům svěřit své PC nebo notebook, ví, co dělají, a vše co jde, opraví. Kromě komplexního servisu PC Praha 4 jsou v nabídce i další služby. Využít lze opravy servis a výměnu monitorů, firma se zaměřuje i na tiskárny a další příslušenství a doplňky k PC.

Využijte možnost záchrany a obnovy dat

Obnova a záchrana dat není rovněž žádný problém. Zná to asi každý, když se pokazí počítač, především nás mrzí data, která jsme v něm měli, pokud je tedy nemáme všechna kompletně zazálohovaná jinde. Ztratit fotografie, práci a mnoho dalšího určitě zamrzí. Mnohdy je to i velký problém. Proto pečlivě zálohujte, a pokud se vám stane s počítačem nějaký karambol, kontaktujte Opravy notebooků Praha 4. Váš počítač buď půjde opravit, nebo se přinejmenším pracovníci pokusí všemi dostupnými prostředky zachránit vaše data z něj.

Instalace operačního systému je nezbytná

Nezvládnete si do počítače sami naistalovat operační systém? Koupili jste si notebook bez něj? Nebo chcete přejít na nový a lepší? Využijte odbornou instalaci windows Praha 4. Budete to mít bez starostí a s jistotou, že je vše v pořádku. Každá nová instalace vyžaduje nedříve zálohu dat, protože vše, co bylo dosud v systému, se vymaže.

 

Bazarová technika a vybavení obchodu

Bazarová technika a vybavení obchodu

Bazar televizí a výpočetní techniky je skvělým místem, kde levně nakoupit a přitom neprohloupit. Pořídit můžete techniku a elektroniku za skvělé ceny. Pokud už váš pc nejde opravit, pořiďte si levně jiný. Možný je i výkup nefunkčních nebo nevyužitých zařízení, nebo dokonce jejich výměna protihodnotou. Bazar výpočetní techniky nabízí levné pc, pokud nechcete zrovna investovat do nákupu dražšího a nového. Se slevou se dají pořídit i věc, které měly poškozený obal nebo jsou třeba z nekompletního balení. Rservis má pro vás také skvělou nabídku, pokud vlastníte prodejnu. Najdete zde totiž levné vybavení obchodu jako pokladní systémy, přenosné terminály, tiskárny a další potřebné technické záležitosti.

Zelené Vánoce u Greenhousingu: rozdáváme výhody, slevy a eko-dárek navíc!

Praha, 24. listopadu 2014 – Greenhousing naděluje dvaceti až třiceti procentní slevy na první čtyři měsíce provozu s možností opožděného startu, smlouvu na dobu neurčitou, garanci vrácení peněz a k tomu navíc praktický eko-dárek pro všechny nové zákazníky, kteří uzavřou smlouvu do 17. 12. 2014.

„Vyhodnotili jsme nejčastější přání zákazníků a nachystali pro ně velkou vánoční nadílku,” říká Zdeněk Maršál, obchodní ředitel společnosti Greendata, která služby Greenhousing provozuje.

Každý nový zákazník dostane třiceti procentní slevu na clusterovou službu, která v současné době patří k jednomu z nejspolehlivějších způsobů provozování internetových projektů. Dvacet procent dolů z ceny všech dalších server hostingových služeb pak nové klienty Greenhousingu čeká jako bonus! Dárková sleva platí pro první čtyři měsíce provozu.

Tím vánoční nadílka nekončí. Každému novému klientovi je zaručena možnost vrátit peníze do třiceti dnů od zřízení služby, pokud s ní nebude spokojen. V prvních třiceti dnech přitom může odstoupit od smlouvy, aniž by se musel zabývat nějakou výpovědní lhůtou.

Zatímco mnoho provozovatelů zavazuje své klienty až na dva roky, u Greenhousingu se uzavírají smlouvy na dobu neurčitou. Nikdo tak nikoho nenutí využívat službu, o níž skutečně nestojí – jak se často děje jinde.

„Víme, že s přechodem k novému poskytovali server hostingových služeb je spojena celá řada administrativních a technických kroků, na které nemusí zbýt během vánočních svátků čas. Proto všem novým zákazníkům nabízíme odklad startu až o tři měsíce. Získají tak naši výjimečnou vánoční slevu, a přitom mohou nechat všechny starosti na později,” dodává Zdeněk Maršál.

Jako malou pozornost navíc každý dostane malý ekologický dárek v podobě antistatické prachovky na všechny typy monitorů a displejů. Co je třeba k využití vánoční nabídky udělat? Objednat vybranou službu u Greenhousingu nejpozději do 17. prosince 2014 na www.greenhousing.cz

O společnosti Greendata s. r. o.

Greendata s.r.o. je podnik, který se od roku 2010 pod obchodní značkou Greenhousing úzce specializuje v rámci trhu  internetových služeb na serverhosting a služby s tím související. K 1. červenci 2014 společnost obsluhovala internetové servery více než třem stovkám firemních zákazníků mezi které patří ČSOB Penzijní společnost, Rádio 1, Nestlé nebo pivovar Svijany.  Greenhousing je navíc postaven na myšlence co největší ekologické odpovědnosti. Společnost nabízí své služby pod hlavičkou zeleného desatera a dále podporuje CSR projekty zaměřené na životní prostředí.

Vylepšete a ozdobte váš iPhone díky iPhone příslušenství

Existuje opravdu rozmanité příslušenství pro váš iPhone. iPhone v sobě kombinuje počítač a telefon, a v dnešní době jde o nejoblíbenější smartphone. Iphone příslušenství není jen otázkou lepšího vzhledu. Mnohé nové doplňky mohou přístroj ochránit, prodloužit jeho životnost a zpříjemnit jeho ovládání. Vyberte si ty správné vychytávky a zlepšováky pro váš chytrý telefon. Velmi oblíbený je kryt pro iPhone a kryt pro iPad. Nemá jen estetickou funkci. Kryty a pouzdra jsou zde pro ochranu a pohodlnější přenášení. Doma určitě oceníte praktické stojánky a držáky. Telefon budete mít po ruce a na bezpečném místě. Ty speciální se hodí i do automobilu a na cesty.

Zdokonalte funkce chytrého telefonu

Sluchátka, kabely a nabíječky jsou nezbytné pro to, abyste dokonale využili všechny funkce vašeho chytrého telefonu. Mezi oblíbené příslušenství pro smartphone i další chytrá zařízení jsou antiprachové záslepky různého vzhledu. Udrží porty pro sluchátka v čistotě a zároveň se mohou stát pěknou ozdobou. Výběr je veliký. Kvalitní zvuk umořní 3D reproduktory nebo skladné mini reproduktory. Jsou funkční a zároveň i vtipné. Mimochodem spousta věcí k telefonům a chytrým zařízením se hodí skvěle jako dárky pro vaše blízké. Pokud darujete vlastníkům tabletů příslušenství pro tablety, vlastníkům chytrých telefonů příslušenství pro telefony a podobně, nemůžete se téměř splést.

iPad zajistí zábavy kdekoliv a kdykoliv

iPad je šikovné zařízení, poskytuje mnoho možností zábavy a her. Můžete na něm sledovat filmy, hrát hry, číst si knížky a brouzdat po internetu. Praktické iPad příslušenství vám umožní pohodlné používání vašeho zařízení kdekoliv, na cestách i doma. Zásadní je snadné ovládání a dobrá výdrž baterie. Určitě se neobejdete bez vhodného pouzdra. Na výběr je mnoho řešení, materiálů a barev.

Kancelářské židle Praha

Máte sedavé zaměstnání a trávíte dlouhé hodiny u počítače? Pak jistě víte, jak důležitá je pohodlná kancelářská židle. Co možná ale nevíte, je fakt, že komfortní sezení ovlivňuje podstatně Váš pracovní výkon. Pokud se Vám na židli dobře sedí a Vy se cítíte pohodlně, tak se tento stav odráží pozitivně na pracovním výkonu. Pořiďte si i Vy židli k PC od specializované firmy ERGO INTERIER – kancelářské židle Praha.

Kancelářské židle v Praze pro Vaše zdravé sezení

Kancelářské židle mají také podstatný vliv na Vaše zdraví. Pokud se necítíte pohodlně, židle neodpovídá anatomii Vašeho těla a dostatečně nerespektuje Vaše tělesné proporce, dochází k namáhání zad, šije a krčním obratlů. Z toho následně pramení bolesti v těchto problematických oblastech. Všem těmto obtížím lze snadno předejít s kancelářskými židlemi Praha, které Vám přináší ERGO INTERIER!

Kancelářské židle Praha za skvělé ceny

Ergonomické kancelářské židle i další kancelářský nábytek můžete za atraktivní ceny objednávat v internetovém obchodě kancelarskezidle-praha.cz nebo nakupovat přímo v kamenné prodejně v Praze 4, Pod Dálnicí 959/5. V případě Vašich dotazů neváhejte kdykoliv kontaktovat naše specialisty na kancelářské židle Praha. Veškerý náš kancelářský nábytek a kancelářské židle jsou se zárukou kvality.

bazar inzerce

 

Vložit nový inzerát

Zaregistrujte se zdarma

Moje inzeráty

Přidat.eu RSS

inzert, inzerce, bazar, inzerce, bazoš, inzerce zdarma, inzerce bazar, bazar auta, inzert, inzertni, izertni servery, inzertním inzerty, inzetspoj, inzetniho,inzertni portal, inzert expres, inzetop, inzetně, inzertu, inzertni tydenik, inzert brno, inzertní server inzerce rychlo,přes inzert, inzert inzerce,inzercezvirat, pujcka inzerce, realitni inzerce, inzerce realit, inzerce pronajem inzerce nemovitosti, inzerce akvaristika, akvarko inzerce, prodej inzerce,inzerce terčovec, chata inzerce, inzerce byty, inzerce v bazaru Slovo bazar vyjadřuje několik vzájemně souvisejících významů. V původním významu slova se jedná o arabský výraz pro trh či , ten se však píše „bazaar“ v dalším přeneseném významu slova pak o jakékoliv exotické tržiště či tržišti kdekoliv na světě. Bazar si u nás přestavíme jako prodejnu opotřebeného zboží, čí zastavárnu. Bazar je malá prodejna nebo spíše maloobchod. Bazar může být jak s různorodým zbožím Tak i zaměřeným třeba na mobily,nebo bílo elektroniku. Internetový bazar nabízí velice moc věcí formou inzerce. Inzerce v některém bazaru bývá zdarma. Máte na výběr z mnoha podobných věcí, v těchto bazarech rychle službu, věc podáte, ale i prodáte. Nabídka bývá v bazaru většinou zdarma , jednoduše inzerát vložíte a čekáte na potencionálního zájemce. Ten Vás může kontaktovat jak emailem nebo telefonem. Pokud chcete Váš inzerát dát dopředu tzv topovat , pošlete sms , kterou různě zaplatíte a posunete svůj inzerát s nabídkou (poptávkou) směrem dopředu. Bazary na internetu s nabídkou inzerce zdarma Jsou dobrou volbou pro prodej čehokoliv , čeho se chcete zbavit. Můžete zpeněžit věc , kterou nepotřebujete ale přitom někdo jiný bude rád že ji má. Inzerce, nabídka, poptávka,bazar.. INZERCE, INZERÁT, NABÍDKA K PRODEJI, PRODEJ VĚCÍ, BAZAR…. Co je to inzerce – inzerce je nějaká nabídka vložená do nějaké databáze, Bazar který slouži k uveřejnění, tak aby to bylo vidět. Inzerce může být tištěná formou nějakých inzertních novin, nebo formou nějakého izertního portálu na internetu, inzerce může člověk dát jak placenou tak i bezplatnou nebo-li zdarma. V inzerátu můžete prodávat, nabízet, cokoliv co vás napadne auto, oblečení, PC, nábytek, zvířata ale můžete i inzerovat nějakou službu nebo upozornit na něco dobrého skvělého. Inzerce funguje nejlépe,když je co nejrychleji uveřejněná. Tudíž se inzerát může dostat co nejdříve k člověku, kterého má oslovit. Inzerce je nejrychlejší přes internet, navíc bývá zdarma i ve větším rozsahu. Máte možnost uveřejnit i několik fotek. Inzerce uveřejněná na internetu oproti inzerátu uveřejněnému v novinách má několik výhod: -inzerce je okamžitě dostupná -můžete inzerát rychle upravit -inzerát se dá změnit okamžitě – inzerát je zdarma – inzerce může oslovit více potencionálních zákazníků Inzerce na internetu je většinou rozdělena přehledně do přesných kategorií. Většinou jako ke každé rubrice. Dále nabídka nebo poptávka (prodej,koupě) Jak by měl vlastně takový inzerát vypadat? Inzerce na internetu je většinou neomezená nebo omezená do určitého počtu písmenek. Inzerce bývá ohraničena většinou počtem 254, a násobky této části. Dále k inzerátu můžeme Připojit jednu nebo několik fotek, většinou tyto fotografie v inzerci jsou ohraničeny velikostí, aby tato inzerce zase nezabírala obrovský počet dat. Navíc by se tato inzerce dlouho načítala. Některé webové bazary, inzertní databáze nabízejí i inzerci placenou. Proč platit za inzerci , která může být i zadarmo? Většinou se jedná o posunutí vaší inzerce dopředu , aby byl Váš Inzerát viditelnější , tudíž více na očích a Vaše nabídka, prodej, inzerce, služba, poptávka se uskutečnila co nejdříve.Inzerce by měla být co nejpřesnější a co nejvýstižnější. Popisovat co Inzerce by měla být co nejpřesnější a co nejvýstižnější. Popisovat co nejlépe daný prodej či nabídku, poptávku atd. Je to z důvodu abychom předešli zbytečnému nedorozumění ze strany žadatele, který volá na základě inzerce (zdarma, či placeného). Nabídky, poptávky, podeje. Jak správně napsat inzerát? Způsob, jakým inzerát napíšete, může zásadním způsobem ovlivnit jeho úspěšnost. Nabízíme pár tipů jak na to. – NADPIS INZERÁTU Nadpis inzerátu slouží nejen k upoutání pozornosti, ale je důležitou součástí prodejního sdělení. Nadpis by tedy měl stručně a výstižně popisovat nabízenou nebo poptávanou věc/službu. Na serveru http://www.zdarmabazar.cz může mít nadpis maximálně 50 znaků. Například inzerát s nadpisem „Pronajmu RD ve Starém Městě “ bude mít určitě vyšší úspěšnost, než inzerát s nadpisem „Super nabídka!“. TEXT INZERÁTU Počet znaků v textu inzerátu není na našem serveru omezen. Tento neomezený prostor doporučujeme maximálně využít a napsat co nejvíce podrobností o nabízené věci. Neuškodí ani připsat důvod prodeje. Zkrátka čím více informací, tím lépe. Na čtenáře to působí dobře – má pocit, že nic netajíte, vzbudíte tím pocit důvěry. CENA Pokud je to jen trochu možné, vždy u inzerátu uvádějte cenu. Alespoň orientační. Ne každý má chuť si u Vás cenu zjišťovat, případně o ní vyjednávat. Buďte transparentní. Pokud si nejste cenou jisti, zkuste se podívat na podobné inzeráty. KONTAKTNÍ ÚDAJE Zní to jako samozřejmost, ale ne všichni to dodržují: u inzerátu uveďte kontaktní údaje, na kterých budete skutečně k zastižení. Pokud se jedná o e-mail, odpovídejte zájemcům co nejrychleji. Vždy je nejlepší zanechat telefon, to je nejrychlejší komunikace. FOTOGRAFIE Kvalitní fotografie nabízeného předmětu jsou dnes již téměř nezbytností. Říká se, že fotografie vydá za 1000 slov a něco na tom určitě bude. Opět doporučujeme dát si trochu práce a nafotit obrázků více. Na http://www.zdarmabazar.cz nejste nijak omezováni, můžete k inzerátu zdarma připojit libovolné množství fotek.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat