Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Archive for Červen 2015

Mnoho vůní a chutí čaje

Mnoho vůní a chutí čaje

Některé čaje nevoní zrovna vábně, a třeba ani dobře nechutnají, pokud je ale pijeme pro jejich dobrý účinek, musíme to zvládnout. Mnoho čajů je ale oblíbených pro svou nádhernou vůni a také dobře chutnají, Jejich pití může být požitkem. Nádherně voní skořicové čaje, vánoční čaje, jasmínové čaje, kvetoucí čaje, čaje s vůní vanilky a mnoho dalších.

Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu podepsal hejtman Jiří Běhounek

Jihlava, 30. června 2015: Dnes podepsal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také zástupkyně ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě Šárka Kubátová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Jaroslav Huňáček, předseda Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Kraje Vysočina Čestmír Svoboda a prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jan Voráček.

Kraj Vysočina je regionem se silným zastoupením oboru strojírenství, především automobilového průmyslu. S rozvojem nových materiálů se v kraji začal rozvíjet také obor plastikářství a momentálně je nejrychleji rostoucím odvětvím. Právě to bylo impulzem pro výběr tohoto oboru pro pilotní zpracování Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina, jejíž vizí je zajistit užší spolupráci na trhu práce mezi plastikářskými firmami, podniky s nimi kooperujícími a mezi krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu.

Zaměstnavatele z Kraje Vysočina totiž nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem. Významným problémem je i kvalita pracovníků. Firmy si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků, jak absolventů, tak i zaměstnanců s praxí, sami doškolovat, což představuje dlouhý a nákladný proces. Tyto problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Problémy s lidskými zdroji také brzdí rozvoj plastikářských firem. Podniky, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou, deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou nakloněni všem aktivitám, jež jim tuto sílu pomohou zajistit.

Proto si aktéři Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina stanovili několik cílů, k nimž chtějí prostřednictvím konkrétních aktivit dospět. Patří k nim právě uspokojení potřeb zaměstnavatelů po kvalifikovaných, technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina, zvýšení kvality, kompetencí a znalostí stávajících pracovníků v oboru plastikářství a nastartování procesů, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v kraji. Dohoda již do určité míry navazuje na aktivity firem, které úzce spolupracují a podporují střední technické školy v regionu. Opatření a aktivity zakotvené v dohodě ovšem určují nový jasný směr spolupráce mezi středními školami a podnikatelskými subjekty. Aktéři se však nezaměřují pouze na jakýsi bezprostřední efekt spolupráce, ale chtějí systematicky pracovat i se základními školami a jejich úkolem je v žácích vzbudit zájem o technické obory. Již zde se totiž vytváří potřebný potenciál kvalifikované pracovní síly pro budoucí potřebu podnikatelských subjektů, proto je velmi cenné, že dohoda tento stupeň zohledňuje.

Realizačními partnery regionální sektorové dohody se vedle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory staly například firmy Automotive Lighting, CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK nebo FRAENKISCHE CZ. Nechybí ani zástupci vzdělávacích institucí, k dohodě se přihlásila kupříkladu Střední průmyslová škola v Třebíči. Sektorová dohoda je ovšem otevřeným dokumentem, k němuž je možné se kdykoliv připojit a přihlásit se k realizaci potřebných opatření.

Hejtman Jiří Běhounek při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu ocenil spolupráci firem a škol. „Nejdůležitější není podpis tohoto dokumentu, podstatné je, abychom začali stanovené aktivity naplňovat. Tato dohoda dává obrovský prostor firmám k doplnění personálního obsazení specifických oborů. Stejná příležitost se naskytla i našim technickým centrům – dvě už oborové zaměření Plastikář ve třetích ročnících nabízí, další dvě střední školy jsou připraveny nabídku vzdělávání o nové oborové zaměření rozšířit,“ doplnil.

Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR dodala, že o nepříznivé situaci na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků se mluví již dlouhou dobu, aktéři regionální sektorové dohody ale ukazují, že už nikdo z nich nečeká na zázrak. „Společným úsilím docílíme stavu, kdy budeme mít potřebné absolventy s praxí a zaměstnavatelé konečně získají dostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ uvedla. Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová zhodnotila výdrž firem, bez jejichž podpory by veškerá opatření navržená krajem nemohla být realizována: „Sportovní terminologií lze říci, že se nám podařilo dobře odehrát míč, který nám nahrály právě firmy. Výsledek skóre bude znám do několika měsíců.“

Jaroslav Huňáček z Krajské hospodářské komory sdělil, že propojení školství a firem má pro Kraj Vysočina neocenitelnou hodnotu. Šárka Kubátová přislíbila za Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Jihlavě pomoc například v podobě přípravy rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů, zaměřování projektů a veřejných zakázek na tyto potřeby, a další aktivity v rámci možností Úřadu práce ČR. Poděkování za spolupráci a společnou realizaci Akčního plánu Regionální sektorové dohodě pro Kraj Vysočina předali zúčastněným také Čestmír Svoboda z Regionální rady odborových svazů ČMKOS Kraje Vysočina a prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jan Voráček. Setkání uzavřel Jiří Novotný ze společnosti FRAENKISCHE CZ vyjádřením naděje, že již za rok budou mít zaměstnavatelé dostatek kandidátů na pozice, které potřebují nutně obsadit.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Nemusíte jezdit do blahodárných lázní, stačí soustavně užívat léčivé produkty jako sůl z mrtvého moře, jednorázový rašelinový obklad a nahřívací polštářek

U nás je složité udržet svou dýchací soustavu, pohybový a kožní aparát v kondici, jako mají obyvatelé přímořských a horských oblastí. Málokdo si může dopřávat vícero blahodárných lázeňských pobytů ročně. Firma Velba.cz nabízí řešení pro každou domácnost a lázeňství, a to bylinné a minerální léčebné produkty.

Výborná přírodní sůl z mrtvého moře s nadpřirozenými schopnostmi a mnohostranným využitím

Dosud nedoceněná přírodní sůl z mrtvého moře ovlivní pozitivně život každého z nás. Díky přírodnímu odpařováním mořské vody a poté krystalizací soli bez chemických zásahů se dostane životadárná sůl z mrtvého moře. Obsažené minerální soli se usuší, nevítané směsice bahna a písku se poté roztřídí. Skutečná sůl z mrtvého moře má být bílá a sypká, dále se využívá se v lázeňství, kosmetice i lékařství.

Účinný nahřívací polštářek zažene veškeré bolesti i psychické trable

Vynikající nahřívací polštářek, nebo chcete-li bylinný termofor, s osvěžujícím zeleným čajem, voňavou levandulí, či povzbuzující mátou, litseou cubeou proti únavě, citrusy pro povzbuzení, s voňavou citronovou trávou i dětský nahřívací polštářek pomáhají od bolestí, nepříjemným bolestem svalů, kloubů, ale i páteře, stoprocentně uklidní roztěkanou mysl, bolavou duši i celé tělo. Dle instrukcí uzdravující nahřívací polštářek nejprve nahřejeme v mikrovlnné troubě a pak jej položíme na konkrétní oblast, pro niž je určen. Souběžně se uvolňují do vzduchu silice v polštářku obsažené, čímž kladně ovlivňují i jiné smysly. Léčebný nahřívací polštářek si nalezne své místo jak v domácím prostředí, tak i v lázních nebo relaxačním centru.

Prostou bahenní lázeň určitě zastíní léčivý a účinný jednorázový rašelinový obklad

Blahodárnou tepelnou léčbu, při které dochází k uvolnění svalového napětí, detoxikaci orgánů a uvolnění celého organismu, jistě zaručí jednorázový rašelinový obklad. Takže jednorázový rašelinový obklad v sobě má nepřekonatelné huminové a fulvo kyseliny, které se působením nosiče tepla aktivně vylučují a stoprocentně se činí proti nepříjemným bolestem kloubů a svalů.

Profesionální tým zubařů

Profesionální tým zubařů

Pokud svěříte svůj chrup do naší péče a vydáte se do ordinace na Praze 2, uvidíte, že odměnou a zárukou Vám bude maximální spokojenost s provedenými službami. Náš tým je maximálně profesionální a neustále se rozrůstající a zdokonalující se v oblasti stomatologie. Jmenujme odborníky, jako jsou: MDDr. Lucie Staňková – zubní lékař, dále MUDR. Václav Fiala –chirurg a implantolog, dále také Bc. Júlia Vaškovičová – dentální hygienistka a tým zdravotních sester Blanka Mokošínová , Jana Perníčková a Adéla Spružinová. Všichni jsou připraveni Vám poskytnout maximální komfort, odbornou péči a být plně k dispozici a splnit každé Vaše přání.

Nechte si provést realizaci interiérů na míru

Nechte si provést realizaci interiérů na míru

Návrhy interiérů Praha se zabývají jak rodinnými domy a byty, tak i komerčními objekty, hotely, kancelářemi nebo obchodními prostory. Bytoví architekti dokážou vyřešit jednotlivé místnosti, nebo i celý dům jako celek. Záleží na přání klienta. Můžete ale třeba jen zkonzultovat volbu barev, uspořádání nábytku, umístění dekorací a další drobnosti, bez nějakých větších zásahů. K nejoblíbenějším patří realizace dětských pokojíků na míru. Bytový design návrh interiérů Praha vám ale ušije jakýkoliv projekt na míru.

Drtiče a zásobníky ledu

Drtiče a zásobníky ledu

Kromě výrobníku ale většinou potřebujeme i další věci. Jedná se především o zásobník na led. Vytvořený led je totiž samozřejmě nutno i někde skladovat, než se použije. Ve větších provozech nejde o úplně zanedbatelné množství, takže zde bývá i velký zásobník ledu. V restauraci nebo domácnosti stačí menší zásobník. Dalším pomocníkem je drtič ledu. Ty vybíráme podle produkce a zásobníku na rozdrcený led. Drtiče ledu vytvářejí ledovou tříšť, tolik potřebnou pro některé provozy a také pro výrobu některých nápojů.

Stěhování domácností bez stresu

Stěhování domácností bez stresu

Seriózní stěhovací firma nechce zálohy předem. Dobré je ale dopředu sestavit seznam nábytku a dalších věcí, které bude potřeba přemístit. Většinou dopředu dorazí konzultant, který vše změří a prohlédne. Důležitá bývá třeba šířka dveří, zejména pokud stěhujete třeba piano nebo sedací soupravu. Spočítá na míru obalový materiál a odhadne dobu, po kterou bude celý proces trvat. Stěhování domácností Praha přijede s vhodnou dodávkou, do které se vše pohodlně vejde, věci dopředu zabalí a zajistí tak, aby se nepoškodily.

Zubní implantáty mnohé vyřeší

Zubní implantáty mnohé vyřeší

Chybějící zuby už nemusí být nepřekonatelným problémem. Moderní zubní implantáty dokážou situaci vyřešit. O co se jedná? Jsou to náhradní zubní kořeny z titanu, aplikované přímo do kosti. Na ně se aplikují protézy, korunky a můstky. U procedury se dbá na komfort pacienta a bezbolestnost. Zubař Praha se postará o celkovou nebo lokální anestezii, podle situace. Výsledek bude výborný. Svěřte se do rukou profesionálů, navštivte zubní ordinaci Praha, a dopřejte svým zubů, nejlepší péči.

Rozumná investice do kvalitních oken a dveří

Rozumná investice do kvalitních oken a dveří

Okna a dveře jsou velkou investicí, nejlépe na desítky let dopředu. Měnit okna často se nikomu nechce. Zbytečně šetřit na oknech se nevyplácí. Dobrá cena za kvalitní plastová okna Žďár nad Sázavou ale vždy potěší. U oken vždy zohledňujte jejich zpracování, kvalitu materiálu a zákaznický servis, nejen jejich vzhled.

Přibližte se ideálu krásy

Přibližte se ideálu krásy

Naše sebepojetí tedy není pouze to, jak nás posuzují druzí, ale především to, jak vidíme sami sebe.  Často jsou to média, která nám určují a předkládají jednotný ideál krásy. Stačí zapnout televizi, prolistovat časopis, pohlédnout na billboard a hned se začneme srovnávat s těmi krásnými lidmi, které vidíme mnohdy častěji, než členy vlastní rodiny. Pokud máte pocit, že byste se rádi ideálu krásy co nejvíce přiblížili i vy, máte jedinečnou šanci kontaktovat plastickou estetickou chirurgii v Plzni a podstoupit některý ze zákroků, které pozvedne vaše sebevědomí.  Může to být například plastika prsou v Plzni, plastika břicha v Plzni, plastika nosu v Plzni, či provedení liposukce v Plzni nebo operace očních víček v Plzni.

Tepelná čerpadla využívající vzduch

Tepelná čerpadla využívající vzduch

Možná už jste někdy o tepelných čerpadlech slyšely. Tepelná čerpadla Praha se stávají oblíbenějšími na poli alternativních způsobů vytápění bytových i jiných prostor a ohřevu vody. Při výběru vhodných čerpadel můžete vybírat ze dvou typů, každý má samozřejmě svá pozitiva a negativa. Tepelná čerpadla vzduch vzduch vychází z čerpání energie z okolního vzduchu. To znamená, že čerpadlo nasává teplý vzduch přes výparník venkovní jednotky a následně je teplo využito k ohřevu vzduchu uvnitř domu. Tepelná čerpadla vzduch vzduchToshiba i tepelná čerpadla vzduch vzduch Sinclair se vyznačují především tím, že je lze napojit na klimatizaci a použít tak i k ochlazování místností.

Typy sedel na koně

Typy sedel na koně

V našem sortimentu jezdeckých potřeb nechybí nepřeberné množství druhů vybavení, jako jsou sedla drezurní, sedla skoková, sedla školní, sedla bezkostrová a další povedené modely, prostě to, na co si jen vzpomenete, najdete právě u nás. Takové sedlo potřebuje i perfektní doplňky, nesmíte tedy zapomenout na pestrou škálu nejrůznějších obalů na sedla, sedlové brašny, obaly na posedlí a mnoho dalších vymožeností nezbytných pro každého správného jezdce. Vybrat to pravé sedlo není vůbec jednoduché, pokud už se rozhodneme pro design a barvu sedla, musíme zaměřit svou pozornost na přesné rozměry, aby vše sedělo a pasovalo tak, jak má. Proto by každé sedlo mělo projít takzvaným pasováním.

Vyberte si karavan na míru

Vyberte si karavan na míru

Karavany půjčovna vám vybere obytný vůz na míru, abyste se na cestách cítili dobře. Karavany jsou v top stavu, pravidelně se kontrolují a provádějí případné opravy. Vy se pak už nemusíte o nic starat. Obytné vozy půjčovna vám umožní stát se pravidelným zákazníkem a můžete čerpat i jisté výhody. Oblíbená je i služba zajištění jídla. Karavan dostanete k zapůjčení i s vybavenou spižírnou a lednicí, podle požadavků.

Český prodejce oken

Český prodejce oken

Společnost Internorm je rakouská firma, která samozřejmě nezapomněla ani na své české sousedy. Českým prodejcem výrobků této firmy jsou společnost AB interier s.r.o., se kterou se můžete blíže seznámit na jejích domovských internetových stránkách, které najdete na adrese abinterier.cz. Společnost AB interiér je osvědčeným a také certifikovaným dodavatelem oken od společnosti Internorm. Na již uvedené internetové adrese se také dozvíte podrobnější informace a popisy výrobků firmy Internorm. Pokud preferujete osobní kontakt, můžete tak učinit na jedné z poboček, které najdete v Praze a Plzni.

Každý chceme mít krásný a útulný domov. Když je ovšem i navíc ekologicky úsporný, je to výhra nejen pro vás a vaši peněženku, ale i pro životní prostředí. A právě okna od firmy Internorm jsou tou správnou volbou v tomto směru.

U příležitosti finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR byla také představena a předána Sektorová dohoda pro chemii

Ve čtvrtek 11. června 2016 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo celostátní finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“. Již třetího ročníku soutěže se zúčastnilo více než 10 tisíc žáků devátých tříd a do finále postoupilo celkem 38 finalistů ze všech krajů republiky. Vítězem soutěže, jež se skládala z písemné a praktické části ve formě laboratorní práce, se stal Vít Procházka z Brna.

Soutěž se letos konala v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání a je také součástí aktivit, které zástupci chemického průmyslu a školství realizují k oživení a povzbuzení zájmu o tento moderní obor. K nim v současnosti patří zejména Sektorová dohoda pro chemii s podnázvem „Dorost pro chemický průmysl“.

Vizí sektorové dohody, na níž se její aktéři shodli, je maximální možnou měrou přiblížit chemii v celé její šíři (tj. chemie, farmacie, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, analytická chemie, atd.) mladé generaci jako zajímavé odvětví, bez nějž se lidstvo nedokáže obejít ani v mnoha dalších oborech, a ukázat žákům, že je zajímavou perspektivou při rozhodování o volbě budoucího povolání.

Prostřednictvím sektorové dohody by měla být zajištěna potřebná struktura zaměstnanosti a zachována konkurenceschopnost této významné části průmyslu České republiky. Snahou tvůrčího týmu je přitom zabezpečit dostatek mladých lidí nejen pro chemický průmysl, ale i pro distribuci a užití chemických látek, práci v chemických laboratořích a pro oblast ochrany životního prostředí. K tomu je potřeba kontinuálně realizovat paralelní aktivity, jejichž výsledkem bude rostoucí zájem mladé generace o studium chemie a volbu povolání v chemickém průmyslu.

Sektorová dohoda pro chemii, za jejímž vznikem stojí Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, ale především Svaz chemického průmyslu ČR a významní zaměstnavatelé a vzdělavatelé z oboru, byla na soutěži představena všem přítomným. Ke konkrétním aktivitám, k nimž náleží podpora odborného školství v oblasti chemie, propagace chemie na základních školách či popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol, se pak svým podpisem přihlásili jednotliví partneři z řad chemických podniků a škol a přidali se tak k již známým signatářům, jako např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Pardubickému hejtmanství, Odborovému svazu ECHO, společnostem Synthesia, Lach-Ner, Hexion, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Lovochemie a SYNTHOS Kralupy, Střední průmyslové škole chemické Pardubice a mnoha dalším.

Sektorová dohoda je ovšem právně nezávazný a otevřený dokument, k němuž je možné kdykoliv přistoupit a připojit se tak k realizaci konkrétních definovaných kroků pro nápravu situace na trhu práce.

„Cílem tohoto dlouhodobého strategického plánu je získat nejen pro chemii, ale pro technické obory vůbec dostatek mladých lidí tak, aby byla zajištěna plynulá generační obměna technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. Ta v tuto chvíli poněkud vázne,“ vysvětlil projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda.

Slavnostní setkání uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák konstatováním, že chemie je opět středem zaslouženého zájmu. „O budoucnost našeho oboru se snad nemusíme bát. Funkční propojení všech stupňů školství a průmyslového sektoru je totiž příslibem, že v příštích letech bude dostatek studentů – jak středních průmyslových škol, tak i technických univerzit, jejichž absolventi vyplní prázdné místo na pracovním trhu,“ dodal.

Sektorová dohoda pro chemii vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.