Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Co je to e-learning a jak jej efektivně využít

Většina lidí, kteří někdy ve svém pracovním životě využili e-learning, popisuje toto formu vzdělávání jako efektivní a pohodlný způsob učení se novým věcem. V dnešním neustále „připojeném“ světě nabízí e-learning studentům i organizacím mnoho výhod. Víte ale přesně, co to vlastně e-learning je?
V posledních deseti letech nabil e-learning velké popularity. Pro zaměstnavatele nabízí cenově dostupný a efektivní způsob školení zaměstnanců. Zaměstnancům na oplátku přináší výhody získávání odborných znalostí a dovedností efektivně v době, kdy je to pro ně nejpříjemnější.Společnosti e-learning využívají rovněž k proškolování svých obchodních partnerů a zákazníků. Cílem je zintenzivnit mírů vzájemné spolupráci a tím zvýšit firemní příjmy. Poptávka po e-learningových řešeních nevykazuje žádné známky poklesu, právě naopak.

Co je e-learning?

 

E-learning neboli elektronické či online vzdělávání je forma učení a školení prostřednictvím digitálních zdrojů. Vzdělávání je poskytováno na počítačích, tabletech či mobilních telefonech, které jsou připojeny k internetu. To usnadňuje uživatelům učení, mohou se vzdělávat kdykoliv a kdekoliv a bez omezení.

 

Historie e-learningu

 

Abychom lépe porozuměli tomu, jak e-learning může pomoci každé organizaci, je užitečné podívat se do jeho minulosti.

Poprvé označení e-learning použil americký odborník na vzdělávání Elliot Masie, stalo se tak roku 1999. Od té doby ušel e-learning dlouhou cestu rozvoje. Jaké faktory napomohly jeho velkému rozkvětu?

 

Internet

 

Před vzestupem internetu se mnozí spoléhali na tištěné manuály, CD-ROMy a další statické metody učení a školení. Rozvoj internetu umožnil organizacím opustit tyto do značné míry omezené formy a využít pružnosti online zdrojů informací.

 

Rozvoj multimédií

 

Větší oblíbenosti e-learningu nahrál také fakt, že online zdroje umožňují efektivně využívat a integrovat prvky jako jsou obrázky, videa, audio záznamy a grafiku. Tyto multimediální prvky jsou spolehlivým způsobem, jak udržet účastníky školení zaujaté probíranou látkou.

 

Dostupnost digitálních zařízení

 

Je pochopitelné, že popularita e-learningu stoupala ruku v ruce s cenovou dostupností digitálních zařízení jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony.

 

Rozvoj LMS systémů

 

LMS (Learning Management Systém) je systém pro řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky. Aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. Neznámějším zástupcem systému LMS je Moodle.

V průběhu času se LMS systémy stávaly sofistikovanějšími, přecházely od lokálně nainstalovaných ke cloudovým systémům a organizace je začali čím dál častěji využívat k provádějí mnoha forem školení.

 

Způsoby využití e-learningu v organizacích

Lidé, studenti a společnosti využívají e-learning z různých důvodů. Ať už jde o rozvoj nových dovedností, učení se na dálku nebo sledování přednášek on-line, možnosti e-learningu jsou nepřeberné. V následujících řádcích vám představíme nejčastější oblasti, ve kterých e-learning využívají zaměstnavatelé.

 

Odborná školení zaměstnanců

Každý správný zaměstnavatel dbá o to, aby jeho zaměstnanci měli přístup k nejnovějším informacím, trendům a novinkám z oboru. E-learning nabízí možnost odborných školení zaměstnanců bez nutnosti vysílání kolegů na specializovaná školení konaná často ve vzdálených městech.

E-learning podporuje účinněji profesní rozvoj pracovníků i celých kolektivů. Správný systém E-learningu nabízí také možnost zkoušek a automatického vyhodnocování výsledků včetně zasílání zpětné vazby každému účastníkovi školení. Zaměstnanci tak mají díky e-learningu možnost kontinuálně zvyšovat svůj pracovní výkon.

Povinná školení

Každé personální oddělení se musí potýkat s organizací pravidelných zákonem stanovených školení. Ať už se jedná o školení řidičů, bezpečnosti práce, zdravotní školení či znalosti vnitřních předpisů, vše je možné řešit formou e-learningu. Zaměstnanci mají možnost během své pracovní doby vyplnit on-line test, který je automaticky vyhodnocen. Zaměstnanec tak neztrácí čas, který může věnovat svým pracovním činnostem a oddělení HR odpadá péče o organizaci školení a vyhodnocování testů.

Školení zákazníků a obchodních partnerů

Myšlenka školení zákazníků nebo obchodních partnerů se na první pohled může jevit podivně. Opak je však pravdou. Pokud společnost provozuje software, pomocí kterého si může zákazník objednávat nové zboží, případně komunikovat s vaší společností, je e-learning vhodným nástrojem, jak zákazníka efektivně naučit, jak software funguje, co umí a jaké novinky nabízí.

E-learning je vhodný i pro společnosti, které nabízejí sofistikované produkty složité na instalaci nebo ovládání či speciální služby. I v těchto případech e-learning pomáhá v porozumění výrobku či službě.

 

Výhody využívání e-learningu

Výhody e-learningu pro organizaci byly nastíněny už v předchozí části článku. Nyní je shrneme. Proč se každé společnosti vyplatí přejít u vzdělávání na elektronickou formu? Zde jsou hlavní argumenty.

 

Nákladově efektivní řešení

Nákladová efektivita je nejvýznamnější a vedením společností nejvíce vítaná výhoda. Organizace tradičních vzdělávacích kurzů a tréningů může být drahá a časově náročná. E-learning odstraňuje potřebu tištění školicích materiálů a placení instruktorů. Nové kurzy stačí na e-learningový portál nahrát, pozvat účastníky a vše ostatní zajistí systém samotný.

Úspora času

Čas je vzácná komodita, zejména v pracovním prostředí, tak proč je neušetřit tolik, kolik jen můžete. Pomocí využití nástrojů e-learningu můžete automatizovat pravidelná zákonem stanovená školení, poskytnout zaměstnancům odborná tréningy bez nutnosti tisku materiálů či organizace fyzického školení na místě. Aktualizace školicích materiálů můžete provést rovněž on-line. Systém vás také automaticky upozorní na nutnost realizace dalších povinných kurzů. Všechny tyto nástroje spoří čas jak zaměstnancům, tak pracovníkům HR oddělení.

Zvýšení výkonu a produktivity

E-learning umožňuje studentům rychleji a snadněji absolvovat školení v termínu, kdy je to pro něj nejvhodnější, což vede ke zlepšení jeho pracovního výkonu a vyšší produktivitě. Žáci na e-learningovém vzdělávání oceňují jeho jednoduché používání a flexibilitu při učení. E-learning se přizpůsobí jejich vlastnímu tempu, učení se navíc mohou věnovat v prostředí, které si sami zvolí.

 

Jak zajistit e-learning pro vaši organizaci?

Implementace e-learningového řešení do vaší organizace je jednoduchá a snadno proveditelná. Ať už se rozhodnete využívat e-learning pro povinná školení zaměstnanců, získávání a rozšiřování odborných znalostí nebo máte zájem o školení zákazníků, můžete si vybrat z celé řady softwarových řešení.

My vám nabízíme personální software Pinya HR, který kromě e-learningových kurzů umí automatizovat celou HR agendu personálního oddělení a propojit tak všechny personální procesy, které ve vyšší organizaci probíhají.

 

Požádat o vstup do dema Pinya HR: www.pinyahr.cz

Comments are closed.