Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Laserové kalení a navařování prášků – KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

Koncem roku 2013 byl technologický park společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. obohacen o vývojové pracoviště povrchových úprav laserem vybavené moderní scanovací technologií umožňující přesné řízení jeho výkonu.

Laserové robotické pracoviště nabízí možnosti kalení, navařování a svařování. Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Možné je rovněž kalení litin a nahrazení cementace a nitridace laserovým kalením a tím dosáhnout úspor nákladů. Navařování prášků je metoda, která umožňuje nejen opravy stávajících poškozených povrchů, ale i vytváření funkčních povlaků (lepší otěr, proti korozi a oxidaci atd.) na strojních součástech. Navařování je optimální pro opravy nářadí, nástrojů, forem a adhezně namáhaných dílů). Laserové svařování umožňuje spojovat jak tenké, tak i masivní součásti. Vysoká stabilita procesu při vysokých svařovacích rychlostech zajišťuje vnesení malého množství tepla, čímž dochází k minimálnímu ovlivnění základního materiálu a minimálním deformacím. Řízení vnesené energie v závislosti na svařovaných materiálech zajišťuje hladký a symetrický svarový spoj bez porozit. Výsledkem je vysoká kvalita sváru s žádnou, nebo minimální nutností dalšího opracování.

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. nabízí i další služby jako například poradenství a technické konzultace, servis, opravy, kooperační výrobu nebo přímo výrobu kuličkových a trapézových šroubů. Společnost patří již mnoho let ke špičkám ve svém oboru především díky odborné a kvalifikované pracovní síle.

Comments are closed.