Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Společnost TATRA TRUCKS a.s. přistupuje k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj k řešení nedostatku kvalifikovaných techniků a řemeslníků ve zpracovatelském průmyslu

22. září 2015 se v Kopřivnici svým podpisem připojila k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu třetí nejstarší automobilka na světě, společnost TATRA TRUCKS a.s., reprezentovaná místopředsedou představenstva Radkem Strouhalem a personální ředitelkou Hanou Bobrovskou.

Regionální sektorová dohoda, jejíž strategickou část již podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a zástupci Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společností OKD, VÍTKOVICE, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, Krnovské opravny a strojírny, ArcelorMittal Ostrava, ale také Asociace středních průmyslových škol ČR za Moravskoslezský kraj, ASOCIACE UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ a Střední školy techniky a služeb, Karviná, si klade za cíl zajistit odpovídající počet kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce, zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu tvořící klíčovou část pracovních míst i hrubého domácího produktu v kraji. Prostřednictvím naplnění stanovených cílů bude zajištěno fungování systému dalšího vzdělávání v oblasti technických profesí a kvalifikací a nastaví se rovněž vzájemná spolupráce všech tří klíčových prvků trhu práce v kraji – tedy zaměstnavatelů a zaměstnanců, vzdělavatelů a veřejné správy.

Této vize chtějí zapojení partneři dosáhnout pomocí několika opatření, k nimž řadí například podporu rozvoje systému dalšího vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje nebo podporu rozvoje spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů technických oborů (hlavně středních technických škol) a veřejné správy.

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Od března 2013 je společnost TATRA TRUCKS ve vlastnictví českých akcionářů. Její nákladní vozidla jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem. Velkou devizou firmy je vlastní výzkum, vývoj a konstrukce vozů. Nutným předpokladem úspěchu TATRA TRUCKS a.s. jsou zaměstnanci s technickým myšlením, řemeslnou zručností a vysokou mírou kreativity.

Významnou výhodou společnosti TATRA TRUCKS a.s., nejen v oblasti vývojových, ale rovněž výrobních kapacit, je právě vysoká úroveň lidského potenciálu. To je jedním z důvodů, proč se podnik připojuje k regionální sektorové dohodě. „Věřím, že vzájemná spolupráce významných průmyslových podniků v regionu pomůže podpořit zájem o technickéké vzdělávání a podaří se tak udržet tradici kvalitní průmyslové výroby, kterou Moravskoslezský kraj od nepaměti má,“ řekl místopředseda představenstva Radek Strouhal. „Klíčové bude, aby toto sdružení přesvědčilo i stát, že má smysl podporovat soustavné vzdělávání dětí v technických oborech nejen na úrovni vysokého školství, ale vrátit se i k podstatě a podpoře školství učňovského, kterým je výchova techniků a zručných řemeslníků,“ podotkla personální ředitelka společnosti Hana Bobrovská.

Výsledkem Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj by měl být stav, kdy budou školy opouštět absolventi s praxí a bez potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a regionální ekonomika poroste.

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Comments are closed.