Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina pomůže propojit teorii s praxí v plastikářském průmyslu

Průmysl spolu se zemědělstvím je historicky nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Kraje Vysočina. Firmy z kraje přitom nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem. Velkým problémem je i kvalita pracovníků. Zaměstnavatelé si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků (absolventů i pracovníků s praxí) doškolovat, přičemž se často jedná o dlouhý a nákladný proces.

Výše uvedené problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Potíže v oblasti rozvoje lidských zdrojů brzdí rozvoj plastikářských firem, které jsou v kraji zastoupeny. Společnosti, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou, deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou velice nakloněny aktivitám, které jim tuto sílu pomůžou zajistit.

To je důvodem vzniku Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina, jejíž vizí je zajištění užší spolupráce na trhu práce mezi plastikářskými firmami, s nimi spolupracujícími společnostmi a krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu. Tato spolupráce se týká zejména užší propojenosti teorie s praxí, nabídky kvalifikovaných pracovníků v oboru plastikářství ze strany vzdělávacích institucí a jasně formulovanými požadavky na tyto pracovníky ze strany zaměstnavatelů.

Hlavní cíle regionální sektorové dohody lze rozdělit do tří oblastí:

  1. uspokojení potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících;
  2. zvýšení kvality a kompetencí stávajících pracovníků;
  3. dlouhodobá podpora zvyšování zájmu o profese v plastikářském průmyslu.

K dosažení stanovených cílů si tvůrčí tým stanovil seznam opatření a aktivit. K nim patří např. příprava nových učebních oborů specializovaných přímo na segment plastikářství (Seřizovač a Nástrojař), větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce (zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů), širší implementace profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů odborných škol, motivace absolventů vysokých škol mimo Kraj Vysočina k návratu zpět, ale také příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP ČR a zaměstnavatelů, zlepšení spolupráce firem s ÚP ČR s cílem lepšího využití všech stávajících možností, zlepšení kariérového poradenství na základních a středních školách, využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů, propagace technických oborů na veřejnosti a mnoho dalších.

Jednotlivé aktivity se budou realizovat v krátkodobém a střednědobém horizontu, přičemž aktéři regionální sektorové dohody se dohodli, že se budou minimálně jednou ročně scházet k vyhodnocování plnění nastavených indikátorů.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina, do jejíž tvorby se zapojili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Úřadu práce ČR a významných plastikářských firem Fraenkische CZ, Automotive Lighting a CECHO-Bohumil Cempírek, bude podepsána do konce května tohoto roku. Svým podpisem by ji měli stvrdit hejtman Kraje Vysočina, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR a reprezentanti Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Regionální sektorová dohoda byla diskutována i s dalšími firmami z oboru (např. Swoboda CZ, MANN+HUMMEL (CZ) aj.) a proběhla rovněž oponentní diskuse s řediteli středních odborných škol v kraji se zaměřením na technické profese. Sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž lze kdykoliv přistoupit, a proto je předpokladem, že se okruh jejích partnerů bude dále rozšiřovat.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Comments are closed.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat