Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek podepsal Sektorovou dohodu pro chemii

Dorost pro chemický průmysl

Právě pod tímto názvem byla zpracována a připravena Sektorová dohoda pro chemii, kterou podepsali představitelé prvních strategických a výkonných partnerů.

Sektorová dohoda pro chemii „Dorost pro chemický průmysl“ vznikla jako jedna z osmi sektorových dohod s podporou Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Jako první připojil svůj podpis pod tento významný strategický dokument ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a vyjádřil tak podporu cílům a opatřením stanoveným v sektorové dohodě, která se se orientuje do těchto oblastí:
- Podpora odborného školství v oblasti chemie
-
Propagace chemie na základních školách
-
Popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol
-
Chemie včera, dnes a zítra.

Na zasedání představenstva Svazu chemického průmyslu ČR dne 16. dubna 2015 následně podepsali dohodu jménem svých organizací, které se staly strategickými partnery, prezident SCHP ČR Petr Cingr, předseda odborového svazu ECHO Zdeněk Černý, generální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. Daniel Tamchyna a Tomáš Hrodek, jednatel společnosti Lach-Ner s.r.o.

Pod sektorovou dohodu se již podepsali také první výkonní partneři – Synthesia a.s., Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Lach-Ner s.r.o., Hexion a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Lovochemie a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s.

Sektorová dohoda pro chemii má přímou vazbu na připravovanou Národní dohodu a 5 regionálních sektorových dohod, z nichž dvě vznikly v tradičních baštách chemického průmyslu, tedy v Ústeckém a Pardubickém kraji, a ve Zlínském kraji je zpracována dohoda o podpoře gumárenského a plastikářského průmyslu. S těmito kraji je předjednána vzájemná podpora a podpis SCHP ČR jako partnera regionálních sektorových dohod. Připravované regionální dohody na podporu plastikářského průmyslu v Plzeňském kraji a v kraji Vysočina s námi spolupracují v oblasti chemie zatím jen zprostředkovaně v rámci soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, ale zjišťujeme možnosti, jak vzájemnou spolupráci dále rozšířit.

Ke dnešnímu dni se týmu Sektorové dohody pro chemii podařilo projednat zapojení celkem 24 strategických partnerů a 33 výkonných partnerů. Výkonní partneři přibývají každý den a jejich konečné číslo budeme znát 11. června 2015 – v den, kdy se v Pardubicích uskuteční třetí finále celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Předpokladem však je, že k sektorové dohodě jako k otevřenému dokumentu na bázi gentlemanské dohody se postupem času připojí i další organizace, které chtějí pracovat ve prospěch přípravy dorostu pro chemický průmysl. Společný přístup zdůrazňuje význam řešeného problému, vytváří platformu pro pravidelnou komunikaci a přispívá k tomu hlavnímu – pozvednutí zájmu mladé generace o chemii jako budoucím povolání.

Comments are closed.