Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Zálohové financování pohledávek před splatností se spolehlivým factoringem

Factoring je předem smluvně sjednané odkupování krátkodobých pohledávek, běžně se splatností do 180 dnů, factoringovou společností. Dodavatelé zboží či případně služeb na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato firma se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a povětšinou vám je vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vlastně factoring přinese vaší společnosti?

Díky  faktoringu  lze s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a rovněž tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak také můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Nepřekvapí vás pak rovněž sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur pak může být již od 2 týdnů až po 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

A co tzv. kreditní riziko?

U tzv. bezregresního  faktoringu  faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak převádí na určitou specializovanou pojišťovnu, a tím pádem jde o factoring s pojištěním. Za pomoci bezregresního  faktoringu  můžete financovat lhůty splatnosti u odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno rovněž v případě dodávek dosud neprověřeným odběratelům, či za hranice země.

Comments are closed.