Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Neobvyklý vývoj trhu

 

 

 

 

 

 

Dopravní barometr TimoCom je ve druhém čtvrtletí velmi proměnlivý

Düsseldorf 24.7.2014. Dopravní barometr TimoCom překvapil ve druhém čtvrtletí tohoto roku ve všech ohledech. Poměr nákladů a volných vozů kolísal od měsíce k měsíci a zčásti ležel výrazně pod hodnotami ze stejných období předchozích let. Avšak stejně výrazně, jako podíl nákladů padal, ke konci čtvrtletí zase stoupal. A tak bylo druhé čtvrtletí s celkovým poměrem nákladů a volných vozů 52:48 téměř na stejné úrovni jako v letech 2012 (54:46) a 2013 (53:47).

 

Proměnlivý, nestálý a na toto roční období příliš chladný – charakteristika dopravního barometru TimoCom ve druhém čtvrtletí zní téměř jako předpověď počasí. Na začátku čtvrtletí pokračoval na dopravním trhu příznivý trend z února a března. Podíl nákladů v tomto období vzrostl o téměř 25 procentních bodů z poměru nákladů a volných vozů 30:70 (únor) na 54:46 (duben). V květnu však všechna krása zase pominula. Podíl nákladů v dopravním barometru TimoCom spadl na 48 %, což bylo o více než deset procentních bodů pod hodnotou z května 2013. „Vývoj dopravního barometru TimoCom pro nás byl v prvních dvou měsících druhého čtvrtletí skutečně nepředvídatelný,“ říká Marcel Frings, zástupce společnosti TimoCom. „Počítali jsme s tím, že dojde k výraznému převisu nákladů, místo toho podíl nákladů na evropském dopravním trhu klesl o šest procentních bodů.“

Výsledek zhoršily povodně a svátky

Za tento vývoj jsou podle TimoCom zodpovědné zejména dva květnové fenomény. Právě na tento měsíc připadá více státních svátků než na kterýkoliv jiný, v jednotlivých evropských zemích to bylo celkem 24 svátečních dní spojených s pracovním volnem. Navíc se dopravní trh v jihovýchodní Evropě naprosto zhroutil v důsledku povodní na Balkánu. Katastrofální záplavy v Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině měly fatální důsledky nejen pro obyvatele a hospodářství postižených zemí, ale ovlivnily také ostatní evropské země. „V důsledku toho jsme museli revidovat naši předpověď učiněnou na konci prvního čtvrtletí, že v druhém čtvrtletí bude panovat velký převis nákladů a nedostatek přepravních kapacit. A jako by bylo potřeba tuto „nestabilitu“ ještě podtrhnout, následoval v červnu v dopravním barometru TimoCom další neočekávaný obrat,“ říká Frings.

V uplynulých čtyřech letech znal podíl nákladů mezi květnem a červnem pouze jeden směr – dolů. V roce 2013 spadl dokonce o deset procentních bodů z poměru 60:40 v květnu na vyrovnaných 50:50 v červnu. O rok dříve to bylo ještě o dalších pět procentních bodů méně. Druhé čtvrtletí 2014 je však i v tomto směru mimořádné. Oproti očekávání dopravní barometr TimoCom opět rostl. V posledním měsíci čtvrtletí činil poměr nákladů a volných vozů na evropském trhu silniční dopravy 54:46.

První pololetí plné překvapení

Po zkušenostech z prvních šesti měsíců je výhled na třetí čtvrtletí tentokrát trochu zdrženlivější. „V současnosti vycházíme z toho, že na konci nadcházejícího čtvrtletí bude opět panovat převis přepravních kapacit. Letní měsíce a doba prázdnin jsou ve třetím čtvrtletí již téměř tradičně důvodem propadu na dopravním trhu. V září však obchod s náklady opět poroste,“ říká Frings.

Stejně pozitivně vypadá pohled na čisté počty nabídek v burze nákladů TC Truck&Cargo®. V prvních čtyřech měsících tohoto roku vzrostly v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zhruba o 20 %. Nominálně se tedy převáží více nákladů, a to by mohlo dát dopravnímu trhu v Evropě nové impulsy.

Více informací o TimoCom a dopravním barometru najdete na www.timocom.cz.

Comments are closed.