Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Prezentace Vaší firmy na internetových stránkách

Připravíme Vám komplexní grafický manuál. Firemní  identita je souhrn prvků, kterými se Vaše firma prezentuje navenek. Tyto prvky by ideálně měly být úzce graficky propojené, aby se Vaše firma prezentovala jednotně. Do toho spadá nejen grafický návrh internetových stránek Zlín, příp. logotyp, ale zejména soubor pravidel určujících užití grafických prvků ve firemních tiskovinách (vizitky, dokumenty, obálky, desky) a reklamě (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce). Podobně jako u loga jsou tyto pravidla shrnuta v grafickém manuálu, který definuje jak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní písma a další grafické prvky. Pomocí těchto kroků je pak zajištěna stylová
jednota všech tiskovin, internetových stránek Zlín a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř.

Comments are closed.