Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Rychlerostoucí dřevina

Rychlerostoucí dřevina je strom nebo keř, ze kterého se pěstováním získá velké množství dřevní hmoty za poměrně krátkou dobu. A pěstovat Japonský topol je o to atraktivnější pro jeho pařezovou výmladnost, což znamená, že po uříznutí pařez znovu obrůstá. Takto z jednou vysázené plantáže sklízíte čtyři až pětkrát v době 25 let. Době mezi jednotlivými sklizněmi říkáme obmýtí. Pěstovat Japonské topoly můžeme pro vlastní potřebu, tím ušetříme, staneme se nezávislými a můžeme i vydělat prodejem přebytku dřeva. Nebo pěstujeme dřevní hmotu na prodej, třeba jako štěpku do tepláren. Pak nám každý hektar půdy přinese rozhodně vyšší zisk než pouhý pronájem polí. Dřevo Japonských topolů dosahuje výhřevnosti srovnatelné s výhřevností hnědého uhlí.

Comments are closed.