Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Archive for Březen 2012

zumba a aerobic v Arnice

Regenerační centrum Arnika byla založena v r. 1992. Původní aerobic a masáže jsme postupně rozšiřovali o cvičení  zumba a další novinky. Dnes sídlíme prostorách, kde máme k dispozici dva sály na cvičení. velká tělocvična má plochu 150m2 a cvičí se tu aerobic a další formy cvičení, jako je P-class, body stylingkalanetika, pilates, power jóga, ale i poslední hit jako je zumba a zumba gold nebo BOSU. V malé tělocvičně probíhá cycling, jízda na stacionárních kolech známá veřejnosti jako spinning.. Dále provozujeme solárium, rehabilitační a relaxační masáže. Na zumbu máme vysoce kvalifikované instruktory, závodní tanečníky v latinsko amerických tancích. Nabízíme také kurzy pro děti a to pro předškoláky, zumbu pro mladší, zumba pro starší dívky, Mtv style a street dance.

Zumba a aerobic

arnika-aerobicVe velkém sále si můžete vybrat z nejrůznějších druhů cvičení. Od rychlého aerobicu a zumby až po klidné formy cvičení. Hodiny jsou vedeny profesionálními instruktory s bohatou praxí a vzděláním.

Zumba a aerobic

Cvičení pro dospělé : aerobicP-class (aerobic + posilování), bodystyling, kalanetika, pilatespower joga, bosu, zumba, zumba gold pro seniory, osoby s nadváhou a jiným zdravotním omezením……….…..

Zumba

Cvičení pro děti : cvičení pro předškoláky (3-6 let), zumba pro mladší, zumba pro starší dívky, Mtv style pro teenagery.

Levné letenky online

Cestovní agentura SMILEX rozumí vašim potřebám a přání.

Zajišťujeme levné letenky, levné letenky online, letenky pro studenty, letenky pro firmy, ubytování, víza, pronájem automobilů, transfery a cestovní pojištění.
Nabízíme komplexní servis pro služební cesty i levnou dovolenou.

Zaměstnanci SMILEX dlouhodobě působili v nejrůznějších oblastech poskytování cestovních služeb. Pro všechny obchodní i soukromé cestující zajišťujeme veškeré cestovní služby, za nejlepší ceny.
Dále nabízíme online vyhledávání a rezervaci optimálního a komplexního spojení.

Cestovní agentura Smilex – služby

 • Služební cesty – přizpůsobíme se Vašim podmínkám – rychle spolehlivě a komplexně. Individuální přístup a vysoká optimalizace firemních nákladů jsou samozřejmostí.
 • Soukromé cesty – nabízíme širokou škálu českých a německých cestovních kanceláří. Nabízíme pobytové, poznávací a exotické zájezdy.
 • Levné letenky – levné letenky nabízíme jak studentům, tak i firmám.
 • Letenky online – objednejte si levné letenky od Smilex z online nabídky leteckých dopravců přímo na našem webu
 • Poskytování Víz – vyřizujeme víza za Vás. Nabízíme komplexní zajištění víz pro cesty do ciziny.
 • Ubytování – levné ubytování od Smilex. Stačí pouze vyplnit poptávkový formulář.
 • Cestovní pojištění – nabízíme levné cestovní pojištění SMILEX od renomovaných pojišťoven. Ceny již od 15 Kč na den!
 • Pronájem automobilů – rezervujte si on-line vypůjčení auta v zahraničí. Zvolit si můžete kategorii vozu, vybavení i další služby.

Cestovní agentura Smilex je tu pro Vás. Pomůžeme Vám v každé situaci pro služební cesty do zahraničí nebo pro soukromé cestování. Neváhejte nás kontaktovat.

Zkouška z mediace podle zákona mediaci a kurz mediace

Kdo bude v ČR moci provádět mediaci v netrestních věcech od 1. 7. 2012, kdy nabude účinnosti zákon o mediaci
Jednorázově a nahodile bude moci mediovat každý. Pravidelně fyzická osoba s živnostenským listem – tato mediace však nebude stavět promlčecí lhůty v mediovaném sporu. Pokud budete chtít provádět mediaci, jejíž zahájení staví promlčecí lhůty, budete muset složit zkoušku a stát se Ministerstvem spravedlnosti ČR zapsaný mediátor či zapsaná mediátorka.

Jak se v ČR mohu stát zapsaným mediátorem?
Podmínkou bude složit zákonem o mediaci předepsanou zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti ČR. Advokáti ji budou skládat u České advokátní komory.

Jaké vzdělání je potřebné, abych se mohl(a) stát zapsaný mediátor / zapsaná mediátorka
Je potřebné získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice. Zapsaný mediátor v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti se může stát jakákoliv fyzická osoba, která:

a)      je způsobilá k právním úkonům,

b)      je bezúhonná,

c)       získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice,

d)      složila zkoušku mediátora.
Je pro vykonání zkoušky z mediace potřebné vzdělání u akreditované vzdělávací instituce?
Není. Pro přípravu na zkoušky si můžete vybrat jakéhokoliv školitele. Český koučink bude zajišťovat kurz mediace poskytující komplexní přípravu na zkoušku z mediace, viz www.ceskykoucink.cz

Jak se předpokládá, že bude probíhat zkouška z mediace?
Zkouška z mediace se bude zřejmě skládat z písemné a ústní části přičemž každá část bude trvat maximálně dvě hodiny.  Zkouška z rodinné mediace se bude skládat pouze z ústní části.

K žádosti o vykonání zkoušky z mediace uchazeč bude pravděpodobně muset připojit videonahrávku modelové mediační situace na trvalém nosiči dat, její písemný rozbor a mediační dohodu z prezentované modelové mediační situace. Zkušební otázky budou vypracovány z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského práva procesního, a základů psychologie a sociologie.

Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku mediátora každému žadateli (neadvokátovi), který uhradí poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč. Do 6 měsíců od doručení žádosti umožní Ministerstvo vykonat zkoušku z rodinné mediace osobě, která úspěšně složila zkoušku mediátora a uhradila poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč.  Přitom zkouška z rodinné mediace pouze zvyšuje kvalifikaci mediátora v této oblasti, ale rodinnou mediaci může zapsaný mediátorů provádět i bez této zkoušky.

 

 

 

Kdy mohu zahájit praktický výkon mediační činnosti v netrestních věcech jako zapsaný mediátor?
Dnem zápisu do seznamu mediátorů, který povede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Co mám přiložit k žádosti o zápis do seznamu mediátorů, který povede Ministerstvo spravedlnosti ČR?
K žádosti o zápis do seznamu mediátorů se připojí:

 1. ověřená kopie dokladu prokazujícího získání vzdělání získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů.
 3. kopie osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky,
 4. kopie osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky,
 5. ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání.

Bude nutné obnovovat kurz mediace, zkoušku z mediace nebo zápis v seznamu?
Ne, zkouška mediace i zápis v seznamu mediátorů bude platný na území České republiky na dobu neurčitou. Zapsaný mediátor nebude mít další vzdělávání předepsané zákonem, ale lze doporučit, aby pravidelně absolvoval nástavbový kurz mediace z vlastní iniciativy.