Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina pomůže propojit teorii s praxí v plastikářském průmyslu

Průmysl spolu se zemědělstvím je historicky nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Kraje Vysočina. Firmy z kraje přitom nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem. Velkým problémem je i kvalita pracovníků. Zaměstnavatelé si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků (absolventů i pracovníků s praxí) doškolovat, přičemž se často jedná o dlouhý a nákladný proces.

Výše uvedené problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Potíže v oblasti rozvoje lidských zdrojů brzdí rozvoj plastikářských firem, které jsou v kraji zastoupeny. Společnosti, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou, deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou velice nakloněny aktivitám, které jim tuto sílu pomůžou zajistit.

To je důvodem vzniku Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina, jejíž vizí je zajištění užší spolupráce na trhu práce mezi plastikářskými firmami, s nimi spolupracujícími společnostmi a krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu. Tato spolupráce se týká zejména užší propojenosti teorie s praxí, nabídky kvalifikovaných pracovníků v oboru plastikářství ze strany vzdělávacích institucí a jasně formulovanými požadavky na tyto pracovníky ze strany zaměstnavatelů.

Hlavní cíle regionální sektorové dohody lze rozdělit do tří oblastí:

 1. uspokojení potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících;
 2. zvýšení kvality a kompetencí stávajících pracovníků;
 3. dlouhodobá podpora zvyšování zájmu o profese v plastikářském průmyslu.

K dosažení stanovených cílů si tvůrčí tým stanovil seznam opatření a aktivit. K nim patří např. příprava nových učebních oborů specializovaných přímo na segment plastikářství (Seřizovač a Nástrojař), větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce (zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů), širší implementace profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů odborných škol, motivace absolventů vysokých škol mimo Kraj Vysočina k návratu zpět, ale také příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP ČR a zaměstnavatelů, zlepšení spolupráce firem s ÚP ČR s cílem lepšího využití všech stávajících možností, zlepšení kariérového poradenství na základních a středních školách, využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů, propagace technických oborů na veřejnosti a mnoho dalších.

Jednotlivé aktivity se budou realizovat v krátkodobém a střednědobém horizontu, přičemž aktéři regionální sektorové dohody se dohodli, že se budou minimálně jednou ročně scházet k vyhodnocování plnění nastavených indikátorů.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina, do jejíž tvorby se zapojili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Úřadu práce ČR a významných plastikářských firem Fraenkische CZ, Automotive Lighting a CECHO-Bohumil Cempírek, bude podepsána do konce května tohoto roku. Svým podpisem by ji měli stvrdit hejtman Kraje Vysočina, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR a reprezentanti Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Regionální sektorová dohoda byla diskutována i s dalšími firmami z oboru (např. Swoboda CZ, MANN+HUMMEL (CZ) aj.) a proběhla rovněž oponentní diskuse s řediteli středních odborných škol v kraji se zaměřením na technické profese. Sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž lze kdykoliv přistoupit, a proto je předpokladem, že se okruh jejích partnerů bude dále rozšiřovat.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Potřebujete zjistit informace o nemovitosti nebo podnikateli? Internet vám pomůže

Mít přehled o možnostech internetu se vyplácí. Už dávno jsou pryč doby, kdy jste museli kvůli potřebě jakékoliv informace na úřad. To přinášelo nejenom samotné komplikace s cestou na úřad, ale také s čekáním a vyřizováním.

Pokud Vám postačí údaje informačního charakteru, určitě oceníte možnost zjistit si informace online. Z jakých evidencí si můžete vyhledávat data přes internet?

Katastr nemovitostí – Veřejná část je přístupná pro nahlížení do katastru nemovitostí online. Přes tuto internetovou aplikaci si můžete zjistit informace o požadované nemovitosti a také kdo tuto nemovitost zjistí. Pro vyhledávání informací potřebujete znát katastrální území (či jej dohledat přes město) a také číslo dané nemovitosti. Název tohoto identifikačního údaje se liší podle toho, zda Vás zajímá stavba, parcela nebo jiný objekt. Pokud neznáte tyto údaje, existuje ještě jedna možnost vyhledávání informací. Najít objekt na katastrální mapě.

Obchodní rejstřík – v obchodním rejstříku najdete informace o osobách zapsaných v tomto rejstříku. To jsou zejména obchodní společnosti a družstva, ale můžete zde najít i další osoby. V OR se vyhledává zadáním jména nebo identifikačního čísla daného subjektu. Dále můžete vyhledávat také podle zapojených osob (fyzických nebo právnických). V obchodním rejstříku najdete (u obchodních společností) její název, sídlo, identifikační číslo, spisovou značky, předmět podnikání a také, kdo jsou zapojené osoby. U společnosti s ručením omezeným to jsou jednatelé jako statutární orgán a společníci. Nově se na Portálu justice, nenajdete obchodní rejstřík, ale veřejný rejstřík, který obsahuje také další subjekty, jako jsou např. nadace či spolky.

živnostenský rejstřík – dalším rejstříkem, ve kterém můžete vyhledávat, přes internet je právě ž.R. V tomto rejstříku najdete osoby, které podnikají podle živnostenského zákona. často zde lidé hledají podnikající fyzické osoby, ale najdete zde také obchodní společnosti. O fyzické osobě si zde můžete zjistit její jméno, místo podnikání a také živnosti, které provozuje.

Jak jste sami přesvědčili v tomto článku, internet Vám může usnadnit vyhledávání potřebných informací.

zdarmabazar

On-line inzerce Zdarma BAZAR

Inzerce zdarma pro všechny, zvýhodněná inzerce pro registrované: inzerce s 6 foty a odkazem na web.

Nacházíte se: ZdarmaBAZAR.cz

Poslední přidané inzeráty

Skoncujte s Vašimi dluhy i pro Podnikatele.

Trápí Vás dluhy? Nmůžete spát? Zavolejte nám a najdeme společně řešení Vaší situace. Konzultace je zdarma.

Cena v KČ: 1, Praha

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

Anurex – léčba hemeroidů

Anurex – léčba hemeroidů

Anurex - léčba hemeroidů
Kliknutím zvětšíte
Cena: 999,00.- Kč
Dostupnost: Na skladě
Model: Anurex – léčba hemeroidů
Výrobce: bigdoc
Průměrné hodnocení: Nehodnoceno

Anurex – léčba hemeroidů

Účinný prostředek proti hemeroidům. Ulevuje od bolesti, zánětu, pálení, svědění a krvácení hemeroidů.

 

ANUREX je celosvětově patentovaný zdravotnický prostředek, který vyřeší váš problém s hemeroidy. Ulevuje od bolesti, zánětu, pálení, svědění a krvácení hemeroidů.

Jedná se o moderní a velmi účinný způsob léčby hemeroidů založený na “kryoterapii hemeroidů” (léčba mrazem), a to přímo v místě postižené oblasti, uvnitř análního otvoru. Léčbu můžete aplikovat doma, bez přítomnosti lékaře. Jedná se o zcela bezpečnou, hypoalergenní léčbu bez vedlejších účinků.

 

 

léčba hemeroidů

 

Proč používat Anurex?

 • okamžitá pomoc při hemeroidech
 • úleva již za 8 – 10 minut!
 • zbavuje bolesti, svědění a pálení
 • zastavuje krvácení a otoky tkáně
 • vědecky prokázána 95% účinnost!
 • 100% přírodní způsob léčby
 • unikátní a velmi šetrná metoda
 • bez vedlejších účinků (vhodné i pro těhotné ženy, starší osoby, alergiky)
 • nezpůsobuje žádné alergické reakce
 • diskrétní domácí léčba

 

léčba hemeroidůANUREX způsobuje rekuperaci struktur hemeroidů a tím vede k úplnému zaléčení postižené tkáně. Může se používat dlouhodobě a bez omezení všude tam, kde jiné konvenční způsoby léčby nemohou být použity, nebo jednoduše nepřinášejí požadované účinky.

ANUREX je jediným produktem kryoterapie hemeroidů”, uznávaným tradiční medicínou, u kterého klinické zkoušky potvrdily jeho vysokou vysokou 95% účinnost! Tyto vědecké studie proběhly v USA, Kanadě, Španělsku a Německu.

 

Léčba hemeroidů aplikátorem ANUREX je přitom ekonomická, neboť se jedná o zdravotnický prostředek “opakované použitelnosti” s jednorázovou investicí a nevyžaduje již další výdaje v podobě tablet, mastí a čípků, které mají často omezenou účinnost a někdy i nežádoucí vedlejší účinky.

ANUREX byl schválen nejvyšším americkým kontrolním úřadem FDA a v Evropské unii obdržel evropský certifikát CE podle přílohy VII směrnice ER o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

Hemeroidy již nemusí být vaší noční můrou, ANUREX rychle, diskrétně a bezpečně pomohl už milionům lidí na celém světě…

OBSAH BALENÍ

1x ANUREX aplikátor

1x lubrigační gel

 

NÁŠ TIP

Po vyjmutí aplikátoru z mrazničky na něj naneste lubrikační gel, který je součástí balení, a následně jemně zaveďte do řitního otvoru, přímo na postižené místo. Jednotlivá aplikace trvá cca 8 – 10 minut, přičemž úleva se dostavuje téměř okamžitě!

bigdoc
Řadit podle:
Akupunkturní pero
Akupunkturní pero
Akupunkturní pero
1 386,00.- Kč  
Back Magic - Bederní protahovač
Back Magic – Bederní protahovač
Back Magic – Bederní protahovač
799,00.- Kč  
Bělící proužky na zuby
Bělící proužky na zuby
Bělící proužky na zuby
599,00.- Kč  
Breast Angel - přístroj na vyšetření prsu
Breast Angel – přístroj na vyšetření prsu
Breast Angel – přístroj na vyšetření prsu
2 499,00.- Kč  
Dreamate hodinky pro klidný spánek
Dreamate hodinky pro klidný spánek
Dreamate hodinky pro klidný spánek
899,00.- Kč  
Magnetické náplasti na hubnutí (10 ks)
Magnetické náplasti na hubnutí (10 ks)
Magnetické náplasti na hubnutí (10 ks)
110,00.- Kč  
Masážní lávové kameny - dárková sada
Masážní lávové kameny – dárková sada
Masážní lávové kameny – dárková sada
512,00.- Kč  
Masážní náplasti proti vráskám
Masážní náplasti proti vráskám
Masážní náplasti proti vráskám
999,00.- Kč  
Laserový odstraňovač chloupků
Laserový odstraňovač chloupků
Laserový odstraňovač chloupků
3 899,00.- Kč  
NECK SLIMMER - pomůcka na odstranění dvojité brady
NECK SLIMMER – pomůcka na odstranění dvojité brady
NECK SLIMMER – pomůcka na odstranění dvojité brady
480,00.- Kč  
Nosní kroužek proti chrápání
Nosní kroužek proti chrápání
Nosní kroužek proti chrápání
114,00.- Kč  
Žehlička na pleť proti vráskám
Žehlička na pleť proti vráskám
Žehlička na pleť proti vráskám
2 599,00.- Kč  
Elektrický přístroj na čištění uší
Elektrický přístroj na čištění uší
Elektrický přístroj na čištění uší
699,00.- Kč  
Karta redukující škodliviny v cigaretách
Karta redukující škodliviny v cigaretách
Karta redukující škodliviny v cigaretách
1 499,00.- Kč  
Přístroj na zvětšení prsou
Přístroj na zvětšení prsou
Přístroj na zvětšení prsou
2 800,00.- Kč  
Anurex - léčba hemeroidů
Anurex – léčba hemeroidů
Anurex – léčba hemeroidů
999,00.- Kč  
Ultrazvukový přístroj na odstranění vrásek a akné
Ultrazvukový přístroj na odstranění vrásek a akné
Ultrazvukový přístroj na odstranění vrásek a akné
1 499,00.- Kč  

Žárovky domů

žárovky

Ze spotřebitelského průzkumu v českých domácnostech vyplývá, že již 65 procent domácností má doma nějaký úsporný světelný zdroj. Read the rest of this entry »

Ze spot

Logo s vlajkou může používat dalších sedm firem

Dalších téměř 150 výrobků může od konce srpna nosit logo Ćeský výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR. Z rukou, ministra zemědělství Petra Bendla a prezidenta PK ČR Miroslava Tomana převzali certifikáty na slavnostním zahájení výstavy Země živitelka zástupci sedmi potravinářských společností.
Read the rest of this entry »

Čerstvé potraviny a jejich kontrola dozorovými orgány

Problematika čerstvých potravin je stále diskutovanějším tématem dnešní doby. Spotřebitelé v celé řadě průzkumů uvádějí, že dávají přednost nejen kvalitním potravinám, ale také potravinám čerstvým. Nedokáží však definovat, jak čerstvá potravina vypadá, jaké parametry musí splňovat a jak ji odlišit od ostatních.
Read the rest of this entry »

Mlékárna Olešnice je tradičním českým výrobcem mléčných výrobků

Mlékárna Olešnice je tradičním českým výrobcem mléčných výrobků. V jejím výrobním programu zaujímá přední místo produkce spotřebiteli vysoce hodnoceného másla a čerstvého mléka. Ochutnejte a přesvědčte se sami!
Read the rest of this entry »

www.clanky.9e.cz

Potřebujete publikovat na internetu, máte zajímavé zboží a nebo služby, tak neváhejte a napište si článek, o Vašem produktu a nebo službách a publikujte ho zdarma na: www.clanky.9e.cz .

Portál www.clanky9e.cz má přehledně rozděleny rubriky, v kterých určitě najdete tu svou, do které si vložíte Váš PR článek zcela zdarma a s možností okamžitého publikování bez zbytečného schvalování administrátorem.

Rubriky jsou rozděleny do těchto kategorií: Auto-moto, Blogy, Cestování, Děti, Dům a zahrada,

E-shopy, Elektronika, Film a video, Finance, Firmy, Foto, Grafika, Hry, Hudba, Internet, Komunita,

Kultura, Mobily, Módní trendy, Nezařazené, Obchod a služby, Počítače, Práce, Sport, Vyhledávače a katalogy, Webové stránky, Zábava, Zdraví a kosmetika, Zpravodajství.

 

Pokud budete mít zájem vložit si PR článek, tak nás najdete na: www.clanky.9e.cz

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat